Przejdź do treści
Płk dypl. inż. Marek Wachowiec /fot. kpt. Grzegorz Grabarczuk
Źródło artykułu

Objęcie obowiązków szefa sztabu w 4.SLSz

24 stycznia 2012 r. Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak oficjalnie powitał płk. dypl. inż. Marka Wachowca, który objął obowiązki szefa sztabu w Dowództwie 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Uroczyste powitanie nowego szefa sztabu 4. SLSz odbyło się w Muzeum Sił Powietrznych podczas uroczystej zbiorki kierowniczej kadry oraz pracowników wojska 4. SLSz. Generał Drewniak przedstawił wszystkim zebranym przebieg dotychczasowej służby płk. Wachowca i wyraził przekonanie, że wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą z pewnością zaowocuje wieloma sukcesami na powierzonym stanowisku. Dowódca 4. SLSz życzył szefowi sztabu wielu sukcesów oraz satysfakcji ze służby w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego.

W trakcie uroczystości Dowódca 4. SLSz gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak wręczył ppłk. Markowi Wachowcowi akt mianowania na stopień Pułkownika.

Uroczystość zakończyło okolicznościowe zdjęcie, po którym płk dypl. inż. Marek Wachowiec dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Oprawę uroczystości uświetnił udział pocztu sztandarowego ze Sztandarem Dowództwa 4. SLSz.

Płk dypl. inż. Marek Wachowiec objął stanowisko Szefa Sztabu w Dowództwie 4. SLSz po płk. dypl. nawig. Marku Raku, który od 2 stycznia br. pełni stanowisko Szefa Oddziału Koordynacyjnego w Dowództwie Sił Powietrznych.

Płk dypl. inż. Marek Wachowiec jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej - Promocja 1989r.

W latach 1989 - 1995 pułkownik Marek Wachowiec, pracował operacyjnie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną w Centralnym Ośrodku Koordynacji Ruchu Lotniczego WLOP. Po studiach w AON w 1997 roku skierowany został do służby w Oddziale Służby Ruchu Lotniczego WLOP.

W latach 1998 - 2002 pułkownik Wachowiec brał udział w przygotowaniu i prowadzeniu krajowych i międzynarodowych ćwiczeń oraz był przedstawicielem polskich wojskowych służb ruchu lotniczego w podgrupach roboczych Komitetu Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC) i Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EROCONTROL).

W latach 2003 - 2005, służył, jako Starszy Oficer w Zarządzie J3/7 Dowództwa Połączonych Sojuszniczych Sił NATO (JFC HQ J3/7), zajmując się tematyką TACEVAL, pełniąc przy tym obowiązki oficera koordynacji Zarządu J7 oraz biorąc udział w przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń i treningów.

Od 2005 roku pułkownik Wachowiec służył, jako Szef Sztabu 32. ODN w Krakowie.

kpt. Grzegorz Grabarczuk
oficer prasowy 4. SLSz

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony