O zasłużonych dla lotnictwa kobietach z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Dr Izabela Szymajda-Wojciechowska – Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (fot. ULC)

Dzisiaj, 11 lutego, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce ustanowiony w 2015 r. przez ONZ. Jego celem jest podkreślenie znaczącej roli kobiet w rozwoju nauki i technologii.

Na tę okoliczność Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował cykl postów, w których do 8 marca (Dzień Kobiet), będzie prezentował sylwetki zasłużonych dla lotnictwa kobiet – naukowców, które są lub były związane z ULC.

Jako pierwszą Urząd przedstawił Izabelę Szymajdę-Wojciechowską – Wiceprezes ULC ds. Transportu Lotniczego.

Dr Izabela Szymajda-Wojciechowska, Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ekspert w zakresie międzynarodowego prawa lotniczego i rynku transportu lotniczego. Autorka i współautorka licznych publikacji prawno-naukowych, w tym książek o tematyce lotniczej: „Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego” (Liber, 2002) i „Konwencja montrealska – komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego” (Liber, 2004).

W swojej karierze zawodowej zajmowała stanowiska kierownicze i eksperckie m. in. w PLL LOT, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

W PLL LOT (1990-2003 i 2006-2012) prowadziła m.in. sprawy międzynarodowe oraz „government relations”, współpracując z organizacjami i władzami lotniczymi w zakresie regulacji ekonomicznej transportu lotniczego, własności i kontroli przewoźnika lotniczego oraz zagadnień włączenia lotnictwa do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Nadzorowała opracowanie stanowiska PLL LOT S.A. w sprawie nowelizacji ustaw i rozporządzeń regulujących transport lotniczy, w tym przepisów wprowadzających zmiany do konwencji międzynarodowych (m.in. Konwencja z Cape Town, Konwencja Rzymska), umów międzyrządowych o komunikacji lotniczej i prawa UE.

W latach 2003-2006 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Rynku Transportu Lotniczego ULC, a następnie Radcy Prezesa ULC.

W 2007 r. została nominowana przez Ministra Sportu i Turystyki na stanowisko Krajowego Koordynatora ds. Transportu Lotniczego Euro 2012. Współpracowała z UEFA, PZPN i z pozostałymi koordynatorami EURO 2012 w Polsce oraz z miastami - gospodarzami w zakresie przygotowania transportu lotniczego do obsługi EURO 2012.

Od czerwca 2009 r. z ramienia PLL LOT S.A. brała udział w pracach Komisji Sejmowej i Podkomisji Sejmowej ds. nowelizacji ustawy Prawo lotnicze.

W latach 2010-2011 była ekspertem Parlamentu Europejskiego w zakresie zagadnień dot. umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

26 listopada 2012 r. została powołana przez Ministra Transportu na stanowisko Wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Od 2016 roku jest Członkinią Rady Adwokackiej.

W 2020 roku została powołana na funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus