Nowy zespół Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC

ULC

Wszystkim wybierających się na egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w ULC polecamy zapoznanie się z aktualnym składem członków Komisji. Osoby te zostały powołane decyzją nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art.23 ust. 2 oraz art.99 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2016 r.poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W skład komisji egzaminacyjnej powołuje się:
1) Bogusława Raka –  Zastępcę Dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego (LPL) – jako przewodniczącego;
2) Annę Matusiak –  głównego specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako szefa egzaminatorów teoretycznych;
3) Wiolettę Zawodnik – głównego specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako szefa egzaminatorów praktycznych;
4) Annę Pawłowską – głównego specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej  – jako krajowego administratora egzaminów językowych;
5) Annę Szulc – specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako sekretarza;
6) Martynę Izbicką – referendarza w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako członka Komisji egzaminacyjnej;
7) Joannę Rustecką – starszego specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako członka komisji egzaminacyjnej;
8) Annę Radzio – specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako członka komisji egzaminacyjnej;
9) Bogusława Suchenko – głównego specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej –  jako członka komisji egzaminacyjnej;
10) Adama Paszkiewicza – specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako członka komisji  egzaminacyjnej;
11) Mirosława Szafko – specjalistę w Wydziale Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – jako członka komisji  egzaminacyjnej;
12) egzaminatorów teoretycznych i praktycznych działających na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje szef egzaminatorów praktycznych, a w przypadku nieobecności szefa egzaminatorów praktycznych – inny wyznaczony przez  przewodniczącego członek komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4–11.
 
Decyzja weszła w życie z dniem podpisania i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus