Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 2(12)/2020

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W drugim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2020 r. można znaleźć artykuł na temat stanu zdrowia i wieku pilotów, materiał dotyczący zarządzania zmianą, artykuł przypominający o konieczności zgłaszania zdarzeń poprzez Centralną Bazę Zgłoszeń, rozszerzone informacje dotyczące wskaźników SPIs (Safety Performance Indicators).

W przypadku lotnictwa niekomercyjnego istotnym problemem stała się kwestia stanu zdrowia i wieku  pilotów. W ostatecznym rozrachunku piloci sami odgrywają główną rolę w podejmowaniu ważnych, choć czasem trudnych decyzji dotyczących własnej sprawności i gotowości do latania. Artykuł ma na celu podniesienia świadomości szczególnie w organizacjach szkolących, które biorą szczególnie dużą odpowiedzialność za życie i zdrowie każdego ucznia-pilota oraz osób trzecich.

Tematem pierwszych spotkań Grupy Roboczej SMS odbywających się pod egidą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego było zarządzanie zmianą – na podstawie zgromadzonych informacji opracowany został materiał doradczy dla podmiotów lotniczych. Jego celem jest pokazanie wybranych praktycznych rozwiązań oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie „Zarządzania Zmianą”, a przedstawiony materiał stanowi zbiór doświadczeń i wniosków różnych typów organizacji lotniczych oraz Nadzoru.

Jednym z filarów systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji oraz ważnym źródłem danych do identyfikacji zagrożeń są systemy raportowania zdarzeń (obowiązkowe i dobrowolne). Niestety, w przypadku organizacji działających poza sektorem CAT (Commercial Air Transport) liczba zgłaszanych zdarzeń spadła, jednakże warto mieć na uwadze, że również są one objęte obowiązkiem raportowania.

Podstawowym narzędziem służącym do monitorowania bezpieczeństwa są Wskaźniki Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs), pozwalające na łatwą identyfikację negatywnych trendów i podjęcie skutecznych działań zapobiegawczo-naprawczych odpowiednio wcześnie. Celem artykułu jest przedstawienie idei stosowania wskaźników SPIs, a także sposobu ich opracowania oraz wdrożenia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym Nr 2(12)/2020


Archiwalne wydania Biuletynu dostępne są w zakładce: Biuletyny Bezpieczeństwa ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus