Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(10)/2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza do lektury kolejnego numeru magazynu Safe Sky.

Safe Sky to kwartalnik przygotowywany przez Biuro Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Materiały w nim zawarte tworzą specjaliści PAŻP oraz autorzy zewnętrzni. Celem Safe Sky jest promocja bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ATM.

Chociaż rzeczywistość, w której przyszło nam się znaleźć nie napawa optymizmem i jest wypełniona różnego rodzaju ograniczeniami, nie poddajemy się i musimy wszyscy razem działać w celu zapewniania bezpiecznych służb ruchu lotniczego. Czy to jako KRL, FISO czy ATSEP na pierwszej linii, czy jako personel innych działów, równie ważnych dla działania naszej firmy. Ruch lotniczy w końcu musi wrócić do poziomu z 2019 roku, być może jeszcze w przy-szłości przekroczy ten poziom – tego się trzymajmy – mówią pracownicy Biura Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Bieżący numer 2(10)/2020 otwiera Paweł Szpakowski z artykułem "Drony w walce z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2)" na temat kreatywnego wykorzystania bezzałogowców w walce z pandemią.

Artykuł Łukasza Turzyńskiego "Jak zmieniamy jabłka na pomarańcze, czyli nowe podejście do ocen bezpieczeństwa" powinni przeczytać wszyscy pracownicy PAŻP. Wdrażanie zmian w systemach funkcjonalnych ATM/ANS jako działania z obszaru zarządzania ryzykiem wiążą się z ogromną odpowiedzialnością i każdy w firmie powinien być świadomy swojej roli w tym procesie.

Paweł Stysiał przygotował cykl artykułów na temat systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce. W pierwszej części pt. "Sześć dekad systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce" przybliżył nieco historii i opisał systemy wykorzystywane przez KRL na przestrzeni lat.

Marek Górecki przygotował artykuł o działaniach PAŻP w ramach programu SESAR. Udział w projektach jest ważnym aspektem działalności PAŻP.

PAŻP zaprasza również innych do podzielenia się na łamach biuletynu swoją wiedzą i pasją z zakresu lotnictwa.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:
Biuletyn Bezpieczeństwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Nr 2(10)/2020


Wszystkie numery magazynu Safe Sky w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem:
www.pansa.pl/safe-sky

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus