Nowe przepisy unijne dotyczące lotnisk tematem konferencji w Bukareszcie

ULC

Dzisiaj tj. 17 kwietnia 2013 r. w Bukareszcie rozpoczyna się trzydniowa konferencja na temat nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących lotnisk, zatytułowana: „FUTURE AERODROMES RULES in EUROPE”. W konferencji zorganizowanej przez Władze Lotnictwa Cywilnego Rumunii (Romanian Civil Aviation Authority - RCAA) przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), wezmą udział także przedstawiciele Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Temat konferencji jest szczególnie ważny, gdyż projektowane przez EASA-ę przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Bazowego (WE) NR 216/2008 są już na zaawansowanym etapie unijnego procesu legislacyjnego.

Gospodarze Konferencji zwrócili się z prośbą do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego o zaprezentowanie na Konferencji informacji na temat ram prawnych funkcjonowania lotnisk w Polsce w perspektywie projektowanych przepisów UE. Jest to bardzo dobra okazja do zaprezentowania na arenie międzynarodowej działalności i rozwoju lotnisk w Polsce, stosowanych regulacji prawnych, planów wdrożenia nowych przepisów UE do krajowego systemu prawnego oraz sposobu przeprowadzenia certyfikacji lotnisk zgodnie z nowymi wymaganiami. Obecność Polski na konferencji w Bukareszcie ma także duże znaczenie, szczególnie w kontekście kandydowania naszego kraju do Rady ICAO, które to wybory odbędą się już w tym roku w Montrealu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus