Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych już niedługo

Dron i jego operator (fot. ULC)

Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych już wkrótce wejdą w życie.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej informację o przewidywanym terminie ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Jako najpóźniejszą datę ogłoszenia aktu (może zostać ogłoszony wcześniej) wskazano 17 stycznia 2019 r.

Ponieważ rozporządzenie posiada czternastodniowy okres vacatio legis, wejdzie ono w życie 14 dni po ogłoszeniu czyli najpóźniej 31 stycznia 2019 r.

Co dadzą użytkownikom dronów nowe przepisy?
• pozwolą na wykonywanie niskich lotów BVLOS i lotów automatycznych bez konieczności wydzielania specjalnych stref,
• umożliwią wykonywanie lotów FPV,
• wyłączą obowiązek posiadania badań lotniczo-lekarskich i zdawania egzaminów państwowych dla operatorów BSP poniżej 5 kg używanych w lotach VLOS,
• obniżą minimalny wiek operatorów BSP konieczny do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO,
• wprowadzą szereg mniejszych zmian mających uprościć użytkowanie BSP.

Wkrótce Urząd Lotnictwa Cywilnego przekaże więcej informacji na ten temat.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus