Nowe lotnisko w Bagiczu

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wydał zezwolenie na założenie lotniska w Bagiczu.

Lotnisko, zgodnie z wnioskiem zakładającego, będzie posiadało drogę startową o nawierzchni sztucznej, będzie lotniskiem z nieprzyrządowym podejściem do lądowania (w lotach z nieprzyrządowym podejściem nawigacja prowadzona jest na podstawie wzrokowego rozpoznania charakterystycznych obiektów na ziemi). Na lotnisku będą mogły lądować samoloty turystyczne i biznesowe.

***

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo lotnicze lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek złożony przez zainteresowanego.

Zezwolenie na założenie lotniska może uzyskać:

 • organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

 • państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna,

 • spółka prawa handlowego lub spółdzielnia zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego,

 • osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na założenie lotniska zainteresowany podmiot musi dołączyć m.in.:

 • odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • program wykorzystania lotniska,

 • prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk,

 • projekt zagospodarowania terenu lotniska,

 • projekt programu ochrony lotniska,

 • dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska,

 • mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych,

 • stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odnośnie do wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie do wpływu zakładanego lotniska na środowisko.

Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk.

Wpisanie lotniska do rejestru następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie ustawy Prawo budowlane, wymaganiom eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy Prawo lotnicze oraz warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska.

W chwili obecnej w rejestrze lotnisk prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego znajduje się 54 lotniska.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Chcialbym to zobaczyc Na razie siermieznosc na potege jak ktos lubi hard cor rodem z PRL to znajdzie bez problemu Najbardziej podobaja mi sie petajacy ludzie po pasie startowym zwlaszcza jak laduje lub startuje

Ludzi zawsze będą przyciągać latające maszyny , zorganizujcie szlaki rowerowe , piesze , miejsca z którego można bezpiecznie fotografować samoloty , będzie bezpieczniej .
Byłem tam niedawno , na szlaku pieszo rowerowym , idąc od strony Sianożęt , nie wiem czy zgodnie z prawem czy nie , postawiona tablica , WSTĘP WZBRONIONY , TEREN PRYWATNY , pytam się po co , szlak rowerowy zaznaczony na planach w Sianożętach .
Ja kocham lotnictwo i lubię fotografować samoloty , nie tylko ja , pozwólcie nam na to .

Nareszcie,już myślałem że znów zrobią tam jakąś fabrykę ... jak w Brzegu---Bez Mózgi...

W końcu - to pięknie położone lotnisko z dużymi możliwościami. Dla kogoś kto może wyłozyc gotówkę będzie to doskonała inwestycja...