Nowe lądowisko - Kościeleczki

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilego poinformował, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Decyzję o wpisaniu nowego lądowiska do ewidencji.

Nowe lądowisko zlokalizowane jest w miejscowości Kościeleczki i przystosowane jest do startów i lądowań statków powietrznych o dopuszczalnej masie startowej do 1500 kg z pasem startowym o nawierzchni trawiastej.

Po złożeniu wniosku przez zarządzającego o wpis do ewidencji lądowisk, oraz uzgodnień przez Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadził inspekcje w których stwierdził, że przedłożone dokumentacje odpowiadają wymaganiom określonym przepisami art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze i warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk oraz wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk – Dz. U. Nr 118, poz. 1238. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus