Nowe śmigłowce dla Wojsk Lądowych

"Nowe śmigłowce dla Wojsk Lądowych"/fot. ppłk Adam Marciniak

17 stycznia 2011 roku w siedzibie Komendy Lotniska Wrocław - Strachowice odbyło się niecodzienne wydarzenie. Podpisano protokoły przyjęcia – przekazania dla Wojsk Lądowych nowych śmigłowców Mi-17-1V.

Ekipa specjalistów producenta śmigłowców z zakładów producenta JSC KAZAŃ HELIKOPTER zakończyła montaż śmigłowców i przedstawiła do odbioru końcowego pierwszą partię trzech tych statków powietrznych. Od 9 stycznia 2011 roku zespół specjalistów z 1 dywizjonu lotniczego przeprowadził sprawdzenie naziemne oraz wykonał obloty techniczne nowych śmigłowców Mi-17 dostarczonych do Polski w ramach umowy zawartej we wrześniu ubiegłego roku. Wojska Lądowe otrzymają w sumie pięć tego typu śmigłowców, które zabezpieczą rotację sprzętu lotniczego przebywającego obecnie w PKW Afganistan.

Zakupu dokonał w ubiegłym roku zespół pułkownika Jerzego Pikuły - ówczesnego dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Protokoły przekazania i przyjęcia podpisali ze strony rosyjskiej przedstawiciel korporacji „Rostechnologie” w Polsce Mikhail Kireev, a ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP przedstawiciel Wojsk Lądowych starszy specjalista Szefostwa Wojsk Aeromobilnych podpułkownik Adam Marciniak.

Na uroczystym spotkaniu byli obecni również piloci, inżynierowie i technicy zakładów w Kazaniu a także kierowniczy personel służby inżynieryjno-lotniczej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej kapitan Jerzy Holak i 1 dywizjonu lotniczego major Marek Sala oraz kapitan Piotr Wojciechowski. Po zakończeniu uroczystości wykonano okolicznościowe zdjęcia i rozpoczęto przygotowanie do przebazowania śmigłowców do macierzystej jednostki, a następnie do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 SA w Łodzi.

Śmigłowce, po dostosowaniu w zakładach do wersji wykonującej zadania w PKW Afganistan, zostaną skierowane do pełnienia służby na teatrze działań. Ich zakup pozwoli na racjonalne wykorzystanie resursu i wymianę sprzętu lotniczego na terenie funkcjonowania misji, pozwalając wzmocnić działanie naszego kontyngentu w prowincji Ghazni. Zgodnie z obietnicami producenta ostatnie śmigłowce będą dostarczone do kraju na początku marca bieżącego roku.

18 stycznia w godzinach południowych, po załadowaniu pojazdów i śmigłowców, wyruszyły one w swój pierwszy rejs do macierzystej jednostki. Od rana trwały prace załadunkowe specjalistycznego wyposażenia dostarczonego przez producenta wraz ze śmigłowcami. Wykonano również konieczne obsługi techniczne, sprawdzenia silników oraz próby w powietrzu. Personel, zarówno latający jak i techniczny, po raz kolejny potwierdził swój profesjonalizm i zaangażowanie w nowe wyzwania przed którymi stoją dziś Wojska Lądowe.

ppłk Adam Marciniak

Źródło: Wojska Lądowe
comments powered by Disqus