Nowa wersja CBZ dostępna dla organizacji

Centralna Baza Zgłoszeń

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 19 grudnia 2018 roku na serwerze Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ) pojawiła się nowa wersja oprogramowania – 3.0.

Jeżeli po zalogowaniu na dole strony widać starszą wersję (np. 2.4) ULC proponuje wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki (skrót klawiaturowy Ctrl+F5). Ostatnie zmiany są wskazane w tzw. "changelog"

O kolejnych zmianach ULC będzie sukcesywnie informować.
W przypadku pytań lub wątpliwości ULC prosi o kontakt na adres: administrator-cbz@ulc.gov.pl

CBZ służy do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu wykonania operacji lotniczej.

Przypomnijmy, że dzięki uruchomionemu 1 września br. systemowi Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ) każda organizacja może przesyłać informację o zdarzeniu bezpośrednio do PKBWL (jako podmiotu badającego zdarzenie lotnicze), jak i do ULC (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie wymaga wypełnienia tylko jednego formularza online, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów oddzielnie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus