Przejdź do treści
Nocne ćwiczenia na lotnisku w Balicach (fot. Justyna Fil)
Źródło artykułu

Nocne ćwiczenia na lotnisku w Balicach

W nocy z wtorku na środę, z inicjatywy Kraków Airport, na terenie portu lotniczego w podkrakowskich Balicach odbyły się ćwiczenia, które miały na celu weryfikację procedur postępowania i współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia.

Ćwiczenia odbyły się przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego i negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Służby Ochrony i Wojskowej Straży Pożarnej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Służby Ochrony Lotniska, Lotniskowej Straży Ratowniczo – Gaśniczej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służb Kryzysowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ich celem było reagowanie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej — w przypadku nieuprawnionego przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym na terenie lotniska.

Nocne ćwiczenia na lotnisku w Balicach (fot. Justyna Fil)2

(fot. Justyna Fil)

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. To  była także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań.

Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy. Wszystko odbyło się według założonego planu. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w ćwiczeniu.

Nocne ćwiczenia na lotnisku w Balicach (fot. Justyna Fil)3

(fot. Justyna Fil)

Nocne ćwiczenia na lotnisku w Balicach (fot. Justyna Fil)4

(fot. Justyna Fil)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony