Przejdź do treści
AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN w locie (fot. Boeing)
Źródło artykułu

Milowy krok w kierunku pozyskania APACHE GUARDIAN dla Sił Zbrojnych RP

We wrześniu br., Polska przekazała stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe (Letter of Request) dotyczące pozyskania 96 śmigłowców AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Pozyskanie nowych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem uzbrojenia i części zamiennych będzie wiązało się również z zastosowaniem mechanizmów offsetowych. Do najważniejszych, oczekiwanych zdolności przemysłowych należy zaliczyć pozyskanie kompetencji serwisowych w zakresie samej platformy AH-64E APACHE jak również całej rodziny silników, które będą wykorzystywane przez kilka najnowocześniejszych platform, które weszły, bądź w najbliższym czasie wejdą na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Podpisanie umowy, w zależności od przebiegu i tempa rozmów prowadzonych ze stroną amerykańską, przewidywane jest w połowie 2023 r., natomiast pierwsze dostawy śmigłowców będą możliwe w terminie kilkudziesięciu miesięcy od zawarcia kontraktu.

Szczegółowy harmonogram dostaw uzależniony będzie od możliwości produkcyjnych amerykańskich podmiotów przemysłowych, niemniej strona polska, dążąc do jak najszybszego osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych w obszarze zdolności przeciwpancernych oraz wsparcia powietrznego zapewnianego przez śmigłowce uderzeniowe na rzecz pododdziałów Wojsk Lądowych, zainicjowała również rozmowy dotyczące zastosowania rozwiązań pomostowych, w ramach których brana jest pod uwagę możliwość wykorzystania w pierwszym okresie używanych śmigłowców.

Całkowity koszt pozyskania śmigłowców wraz z zapasem amunicji oraz pakietami szkoleniowym i logistycznym, jak również szczegółowy zakres pozyskiwanych technologii w ramach mechanizmów offsetowych, zostaną określone w umowach ze stroną amerykańską.

Trzy śmigłowce AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN w locie (fot. Boeing)

(fot. Boeing)

Śmigłowce AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, ale znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do użytkowników śmigłowców AH-64E APACHE GUARDIAN należą Wielka Brytania, Korea Południowa i Tajwan, czyli kraje uwzględniające potrzebę uzyskania jak najwyższego poziomu interoperacyjności z Armią Stanów Zjednoczonych, która jest największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie. AH-64E APACHE są również wykorzystywane przez Indie, Indonezję, Egipt, Maroko, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w ostatnim czasie znalazły uznanie również w Australii, która użytkowała dotychczas śmigłowce Eurocopter TIGER. Najnowszą wersję śmigłowca zamówił również Katar, a starsze wersje są wykorzystywane także przez Grecję, Holandię, Japonię, Izrael, Kuwejt i Singapur.

Śmigłowce AH-64E APACHE są jedynymi dostępnymi obecnie maszynami produkcji zachodniej wyposażonymi w zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Jest to również konstrukcja o dużym potencjale modernizacyjnym, która jeszcze przez dekady będzie stanowiła dominującą platformę w siłach zbrojnych o najwyższych potencjałach. Przykładem efektywnego rozwoju śmigłowca jest nie tylko wzrost jego funkcjonalności względem wersji AH-64D APACHE LONGBOW, m.in. poprzez możliwość sterowania rojem dronów przez załogę oraz współpracę z większymi bezzałogowymi systemami powietrznymi, ale również obniżenie o 25% kosztów eksploatacji.

Śmigłowce AH-64E APACHE posiadają również większy udźwig oraz zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) niż większość konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Śmigłowce będą współdziałały z najnowszą wersją czołgów ABRAMS oraz będą wkomponowane w całość systemu rażenia polskich Sił Zbrojnych. Śmigłowce posiadają również szeroki wachlarz zintegrowanego uzbrojenia zapewniającego wysokie zdolności w zakresie rażenia celów naziemnych, w tym opancerzonych, ale także możliwość zwalczania platform powietrznych, takich jak np. bezzałogowe systemy powietrzne.

AH-64E APACHE w najnowszej wersji GUARDIAN w locie - widok z przodu (fot. Armia Stanów Zjednoczonych)

(fot. Armia Stanów Zjednoczonych)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony