Materiały edukacyjne w ramach odwołanych warsztatów dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2020

Materiały z warsztatów dla organizatorów pokazów lotniczych (fot. ULC)

19 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego miały odbyć się warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2020. Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa warsztaty zostały odwołane.

Mając na uwadze obowiązujące restrykcje w zakresie organizacji zgromadzeń publicznych oraz wszelkie ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udostępnia materiały informacyjno-edukacyjne w ramach odwołanych warsztatów w zakresie organizacji i przeprowadzania pokazów lotniczych.

Prezes ULC zachęca osoby pełniące funkcje organizatorów, dyrektorów pokazów lotniczych, kierowników lotów, kierowników programu pokazu lotniczego oraz kierowników skoków spadochronowych, a także pilotów biorących udział w pokazach lotniczych do zapoznania się z poniższymi materiałami w formie e-learningu.

Materiały zostały przygotowane w formie prezentacji, tak aby w sposób opisowy przedstawić Państwu najważniejsze zagadnienia oraz przepisy i wymagania polskiego prawa lotniczego dotyczące przedmiotowej tematyki.

1. Kontrola pokazów lotniczych oraz system zgłaszania zdarzeń lotniczych
    Plik do pobrania

2. Zarządzanie ryzykiem prowadzonych operacji lotniczych podczas pokazu lotniczego oraz ERP –
    Plan reagowania awaryjnego obejmujący operacje lotnicze zawarte w programie pokazu lotniczego
    Plik do pobrania

3. Przestrzeń powietrzna w pokazie lotniczym – dobre praktyki
    Plik do pobrania

4. Odpowiedzialność prawna ciążąca na organizatorze pokazu oraz osobach funkcyjnych
    Plik do pobrania

5. Błędy organizatora oraz osób funkcyjnych podczas organizowania i prowadzenia pokazów lotniczych w 2019 r.
    Plik do pobrania

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus