Przejdź do treści
Szczątki samolotu SKYVAN SC-7 na miejscu zdarzenia (fot. PKBWL)
Źródło artykułu

Lot nurkowy i zderzenie się z ziemią, uderzenie końcówką skrzydła w usterzenie ogonowe innego samolotu - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 5134/2022 (W, 03.09.2022 r., Glina k. Piotrkowa Trybunalskiego). Dotyczy: Samolotu SKYVAN SC-7, który przeszedł na wznoszenie, następnie wyhamował i zmieniając kierunek lotu, przeszedł do lotu nurkowego i zderzył się z ziemią około 2 km na południe od progu drogi startowej 03 lotniska EPPT. Raport wstępny 5134/2022, Oświadczenie Tymczasowe 5134/2022  

• 3499/2019 (I, 12.08.2019 r., Okolice granicy pomiędzy GAT ACC i APP Warszawa). Dotyczy: Naruszenia separacji pomiędzy samolotami De Havilland DHC8-400 i Boeing 737-800. Przyczyną zdarzenia było zbyt wczesne wydanie zezwolenia dalszego wznoszenia samolotu B738. Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia było zbyt wczesne przekazanie samolotu DH8D pod kontrolę ACC oraz nieuwzględnienie przebiegu zaplanowanej trasy lotu samolotu B738. Uchwała 3499/2019

• 3602/2019 (I, 14.07.2019 r., FIS Gdańsk, CTR EPGD, TMA Gdańsk). Dotyczy: Załoga samolotu Ikarus C42 nie rozumiała większości transmisji informator FIS i błędnie potwierdzała ich przyjęcie lub nie potwierdzała ich wcale. Załoga nie wykonywała również instrukcji kontrolera TWR EPGD. Samolot Ikarus C42 dwukrotnie wzniósł się powyżej 1800 ft AMSL, wlatując w przestrzeń kontrolowaną TMA Gdańsk. Po zwróceniu uwagi załoga obniżyła wysokość lotu. Przyczyna zdarzenia było niewłaściwe przygotowanie załogi do wykonania lotu z widocznością w FIR Warszawa i prowadzenia korespondencji radiowej w języku angielskim. Uchwała 3602/2019

• 3126/2019 (I, 28.07.2019 r., EPWA). Dotyczy: Załoga samolotu A320/200-231 nie mając świadomości, że znajduje się poza krawędzią drogi startowej, (uszkadzając dwa światła końca drogi startowej) wykonała zakręt w prawo, a następnie zjechała z pasa. Przyczyną zdarzenia był brak świadomości sytuacyjnej załogi samolotu, która nie zapoznała się z aktualnymi ograniczeniami na lotnisku (NOTAM oraz SUP AIP mówiący o skróceniu długości drogi startowej oraz zamknięciu dróg kołowania TWY NOVEMBER 2 i NOVEMBER 3). Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia były małe doświadczenie dowódcy statku powietrznego (poniżej 500 godz. jako dowódca) oraz niewłaściwe przygotowanie do lotu skutkujące brakiem informacji o ograniczeniach występujących na lotnisku EPWA. Raport wstępny 3126/2019, Uchwała 3126/2019

• 0012/2023 (I, 02.04.2023 r., FIR SOFIA). Dotyczy: Piloci samolotu Boeing 737-8AS w trakcie lotu na wysokości przelotowej odnotowali sygnalizację CABIN ALT WARNING. Przyczyną zdarzenia był usterka techniczna. Pęknięcie uszczelnienia SEAL PRESSURE, które w połączeniu z brakiem RIGHT AIR CONDITION PACK (dopuszczenie przed wylotem) spowodowało wzrost wysokości kabinowej. Uchwała 0012/2023

• 2455/2022 (I, 24.05.2022 r., EPWA). Dotyczy: Uderzenia przez samolot Boeing 737-800 końcówką lewego skrzydła w usterzenie ogonowe samolotu Cessna 525. Przyczyną zdarzenia było podjęcie decyzji o kołowaniu obok innego samolotu znajdującego się na skrzyżowaniu TWY A3 i S3. Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia była presja czasu związana ze zbliżającym się nowym CTOT dla samolotu Boeing oraz niewykorzystanie zobrazowania SMR do oceny kolizyjności statków powietrznych na drodze kołowania A3. Uchwała 2455/2022

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony