Przejdź do treści
Balon na ogrzane powietrzne, fot. Cold Wire
Źródło artykułu

List otwarty w sprawie zakazu lotów nad parkami narodowymi statkami powietrznymi bez napędu

Niniejszym publikujemy list otwarty wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITK RP, Grzegorza Brychczyńskiego i Prezesa SITK RP prof. dr hab. inż Janusza Dyducha, kierowany do Ministerstwa Klimaty i Środowiska. Dokument dotyczy projektu ustawy o parkach narodowych, w którym znalazł się zapis zabraniający startowania, latania i lądowania tam statkami powietrznymi bez napędu, balonami, lotniami, motolotniami i paralotniami.

Pełna treść dokumentu:

List otwarty dotyczący projektu ustawy o Parkach Narodowych 1
List otwarty dotyczący projektu ustawy o Parkach Narodowych 2
List otwarty dotyczący projektu ustawy o Parkach Narodowych 3
List otwarty dotyczący projektu ustawy o Parkach Narodowych 5
List otwarty dotyczący projektu ustawy o Parkach Narodowych 6
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony