Kurs instruktorski FI(A)

unitedsky

Ośrodek Unitedsky zaprasza na kurs instruktorski, który rozpocznie się już 4 listopada br.

Opracowując założenia tego kursu stwierdziliśmy, że przede wszystkim stawiamy na wszechstronne omówienie zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowanie w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, którzy obiecali podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Stawiając na jakość naszego szkolenia przygotowaliśmy także dla Państwa zestawy ćwiczeń, które pomogą skutecznie przygotować się do przyszłej pracy instruktora.

Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało ok. 118 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp. Zajęcia będą obywać się w małych grupach, aby umożliwić Państwu pełen kontakt z prowadzącym.

Zgodnie z JAR-FCL 1. 335 FI(A) do szkolenia może przystąpić osoba, która:

  • posiada co najmniej licencję CPL(A) lub nalot co najmniej 200 godzin, w tym, 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota turystycznego PPL(A);

  • spełnia wymagania, dot. wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (samoloty) (CPL(A)) podane w Załączniku 1 do JAR-FCL 1.470(b);

  • uzyskała nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających wstępny egzamin praktyczny, podany w punkcie (f) poniżej;

  • odbyła co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów , przy czym nie więcej niż 5 godzin może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu;

  • wykonała co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300 NM) z dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach; oraz

  • w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie szkolenia zdała przed wykwalifikowanym zgodnie z JAR-FCL 1.330(f) instruktorem pilotażu (samoloty) (FI(A)) specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności podaną w Załączniku 3 do JAR FCL 1.240. Egzamin praktyczny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

Harmonogram szkolenia dostępny jest po skontaktowaniu się z organizatorami pod nr tel 501 409 787

Serdecznie zapraszamy !
Unitedsky

 

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus