Przejdź do treści
Książka "Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego" (fot. Uczelnia Łazarskiego)
Źródło artykułu

Książka "Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego"

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego została opublikowana, w otwartym dostępie, recenzowana monografia naukowa pt.: "Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego" pod redakcją naukową prof. Anny Konert – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat kształtowania się i funkcjonowania prawa lotniczego oraz lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu wywołanego zwłaszcza pandemią COVID-19. Dokonano w niej analizy przepisów prawa lotniczego – w tym międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego – dotyczących wybranych zagadnień, a przede wszystkim pandemii oraz kwestii związanych ze zrównoważoną polityką.

Monografia prezentuje głównie problemy prawne wynikłe z wyzwań, jakie stały przed branżą lotniczą, w szczególności w aspekcie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jej celem jest również określenie, jakie bariery prawne i wyzwania stoją przed lotnictwem cywilnym oraz ustawodawcą.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony