Książka "Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym"

Dr hab. Anna Konert z książką "Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym" (fot. Uczelnia Łazarskiego)

Niedawno została opublikowana monografia pt. "Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym" autorstwa dr hab. Anny Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Monografia powstała jako efekt projektu badawczego "Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2017/27/B/HS5/00008).

Bezzałogowe statki powietrzne niewątpliwie rozpoczęły nową erę w prawie lotniczym. Błyskawiczny postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój systemów bezzałogowych statków powietrznych, które są wykorzystywane do celów wojskowych oraz cywilnych.

W opracowaniu zostały omówione m.in. wybrane zagadnienia cywilnoprawne związane z użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych, w tym zwłaszcza kwestia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez drony, w tym za szkody na osobie w postaci śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenie mienia, wskazując na różne podmioty mogące ponosić odpowiedzialność oraz różne zasady tej odpowiedzialności.

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed producentami bezzałogowych systemów powietrznych, a zwłaszcza bezzałogowych statków powietrznych autonomicznych, co również stanowi przedmiot analizy.

W książce poruszona została także kwestia ochrony prawa do prywatności i danych osobowych.

Potencjalna ingerencja w te dobra osobiste za pośrednictwem bezzałogowych statków powietrznych stanowi poważny problem, gdyż operator drona wyposażonego w urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk może z łatwością wchodzić w posiadanie filmów i zdjęć wykonanych podczas lotu nad prywatną własnością oraz dużej ilości danych pozwalających zidentyfikować daną osobę, która nie wyraziła na to zgody.

Dr hab. Anna Konert
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015). Wykładowczyni na kierunku prawo. Od 2009 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Obszary badawcze: prawo lotnicze, prawo kosmiczne, prawo cywilne (zobowiązania), prawo europejskie, prawo międzynarodowe.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus