Krakowskie lotnisko przystąpiło do Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Krakowskie lotnisko przystąpiło do Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży (fot. Kuratorium Oświaty w Krakowie)

16 lipca 2018 r. Radosław Włoszek prezes Zarządu Portu Lotniczego Kraków oraz Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty podpisali deklarację współpracy w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Cieszy mnie fakt, iż Port Lotniczy Kraków dołączył do grona sygnatariuszy Deklaracji współpracy w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Port lotniczy to miejsce dla którego bezpieczeństwo jest priorytetem. Dbałość krakowskiego lotniska o małych pasażerów, która przejawia się nie tylko w udogodnieniach w terminalu, ale także poprzez unikatowy projekt edukacyjny, jakim jest Centrum Edukacji Lotniczej – wyznacza nowe standardy działań. Port Lotniczy Krakówt podpisując Deklarację, potwierdza swoje zaangażowanie w obszarze sprawnego i kompleksowego wdrażanie rozwiązań na rzecz dzieci i młodzieży – powiedziała Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

Krakowskie lotnisko jest zaangażowane w projekty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i podnoszenia komfortu podróży lotniczej. Dotychczasowa współpraca firm i instytucji działających na terenie Portu Lotniczego Kraków ma na celu diagnozę, inicjowanie i realizację rozwiązań, będących odpowiedzią  na konkretne potrzeby najmłodszych podróżnych. Port Lotniczy Kraków realizuje także programy grantowe wspierając lokalną społeczność w działaniach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa dzieci. Wymienione aspekty to tylko część z  elementów składających się na realizowaną przez krakowskie lotnisko Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Portu Lotniczego Kraków.

W Centrum Edukacji Lotniczej realizowane są projekty, które pozwalają przybliżyć m.in. zagadnienia związane z lotnictwem, etapy podróży lotniczej. W działania edukacyjne włączają się w także inne firmy i instytucje – tak jak podczas 100-lecia Lotnictwa Polskiego, które świętowaliśmy z dziećmi ze szkół z Gmin Zabierzów i Liszki – dodał Radosław Włoszek.

Podróż z dzieckiem
Każdy lot jest przygodą dla dziecka. Firmy i instytucje działające na terenie krakowskiego lotniska inicjują i podejmują szereg działań mających na celu wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczną i komfortową podróż lotniczą. Rozwiązania zastosowane w terminalu pasażerskim sprawiają, że jest on przyjazny dla osób podróżujących z dziećmi.

Udogodnienia w terminalu
•    Pokoje dla rodziców z dziećmi są wyposażone w niezbędny sprzęt pielęgnacji niemowląt, część z nich wyposażana jest również w kuchenki mikrofalowe. 
•    Lotniskowe wózki dziecięce są dostępne po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa. Można z nich korzystać przez cały czas przebywania w strefie odlotów.
•    W terminalu znajdują się place zabaw oraz automat z produktami dla dzieci.

Przed podróżą – warto wiedzieć
Imię, nazwisko, adres domowy czy numer telefonu komórkowego rodzica/opiekuna są informacjami, które każde dziecko powinno mieć przy sobie. Mogą okazać się bardzo przydatne dla personelu obsługi lotniska, w razie gdyby dziecko zostało odnalezione na terenie portu lotniczego.
Przed podróżą zalecamy upewnić się czy dziecko posiada:
•  ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty. Tylko w przypadku rejsów krajowych (z Portu Lotniczego Kraków to loty do Warszawy i Gdańska) – dziecko może posługiwać się także legitymacją szkolną.
•  ważną wizę – w przypadku podróży do krajów, gdzie jest ona wymagana (np. loty z Krakowa do Chicago). Informacje na temat wiz oraz warunków wjazdu można sprawdzić na stronach internetowych MSZ oraz kontaktując się bezpośrednio z placówkami konsularnymi poszczególnych krajów.

Kontrola bezpieczeństwa
Dzieci podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak pozostali pasażerowie.
•   „Special Service Line” –  to dodatkowe przejście do kontroli bezpieczeństwa, z którego mogą korzystać m.in. kobiety w zaawansowanej ciąży oraz rodziny podróżujące z dziećmi do lat 3. Pasażerowie, którzy potrzebują dodatkowej pomocy przy kontroli bezpieczeństwa mogą  zwrócić się o nią do personelu NEED HELP;
•    wszystkie płyny w tym m.in. lekarstwa oraz żywność dla dzieci muszą zostać wyjęte z bagażu podręcznego przed kontrolą bezpieczeństwa;
•    żywność oraz napoje dla dziecka do 2 lat nie podlegają restrykcjom dot. przewozu płynów.

Na stronie internetowej krakowairport.pl znajdują się najważniejsze informacje dotyczące podróży lotniczej.

Centrum Edukacji Lotniczej
Centrum Edukacji Lotniczej Portu Lotniczego Kraków – to unikatowy projekt, który jest rozwijany i poszerzany o kolejne inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów. Ośrodek służy również do szkoleń dla dorosłych. W ofercie Centrum znajdą się szkolenia z zakresu procedur lotniskowych, standardów obsługi, szkolenia specjalistyczne z wykorzystaniem technologii informatycznych (e-learning, multimedia).
W Centrum istnieje również możliwość organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci, urozmaiconej o animacje o tematyce lotniczej. W wakacje organizowane są lotnicze campy.
Pracownicy Centrum Edukacji Lotniczej  organizują i biorą udział również w wydarzeniach mających na celu podnoszenie świadomości dotyczącej podróży lotniczej. Od uruchomienia w październiku 2017 z usług Centrum skorzystało już niemal 9 tysięcy osób.

Port Lotniczy Kraków wspiera działania związane z bezpieczeństwem wokół lotniska
Port Lotniczy Kraków poprzez organizowane programy grantowe „Wspieramy Sąsiadów” oraz „Blisko lotniska” wspiera lokalną społeczność w realizacji działań, które mają na celu także podnoszenie bezpieczeństwa dzieci. Jednym z takich programów był zrealizowany w ubiegłym roku projekt aktywnego przejścia dla pieszych wraz z pasami akustyczno-wibracyjnymi na drodze powiatowej w okolicy szkoły w Cholerzynie. Kolejnymi przykładami jest doposażenie ochotniczych straży pożarnych czy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowane przez pracowników Portu Lotniczego Kraków m.in. w ramach projektu „Wspieramy Wolontariuszy”.

Port Lotniczy Kraków włącza się w kampanie społeczne
Port Lotniczy Kraków włączył się w kampanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: „Laser to nie zabawka” oraz „Drony – lataj z głową”. Kampanie te mają na celu edukowanie oraz informowanie o zagrożeniach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem dronów i laserów.
Podejmowane działania są wyrazem realizacji Strategii społecznej odpowiedzialności Portu Lotniczego Kraków. Jej  priorytetowymi obszarami są m.in. zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz podejmowanie inicjatyw udoskonalających funkcjonowanie lotniska.

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus