Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – aktualizacja

Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, fot. ICAO

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym ma na celu przede wszystkim zintegrowanie działań państwa związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w obszarze legislacji, polityki i celów państwa, jak również promowanie bezpieczeństwa oraz nadzór nad systemami zarządzania bezpieczeństwem podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą.

Załącznik 19. „Zarządzanie bezpieczeństwem” do konwencji chicagowskiej, ustanowił standardy działania i implementacji KPBwLC przez państwa członkowskie. W systemie europejskim, w którym funkcjonuje Polska, zobowiązanie to przybrało status obowiązującego i wiążącego prawa za sprawą wymagań nowego Rozporządzenia Bazowego Nr 2018/1139.

Dynamiczny rozwój lotnictwa cywilnego sprawia, że system nadzoru nad nim musi nieustannie ewoluować. Dlatego przy uwzględnieniu zmieniającego się otoczenia prawnego, technologicznego i ekonomicznego, a także aktualnych wyzwań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, ULC przedstawia dokument podpisany w ostatnim czasie przez Ministra Infrastruktury, opracowany przez Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem ULC w drugiej połowie 2020 roku, zgodnie z czteroletnim cyklem aktualizacji tego dokumentu.

Dokument ten nie tylko odzwierciedla wymogi, jakie należy spełniać w ramach nadzoru nad lotnictwem cywilnym, ale również wskazuje cele, jakie muszą być osiągnięte przez środowisko lotnicze. Polityka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym przyjęta niniejszym przez Rzeczpospolitą Polską została szerzej wyartykułowana w Rozdziale II.1.

Do pobrania:
Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym


Więcej informacji na temat Programu w linku poniżej:
www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/program-bezpieczenstwa-w-lotnictwie-cywilnym/krajowy-program-bezpieczenstwa-w-lotnictwie-cywilnym-kpbwlc

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus