Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2021–2024

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2021-2024 (fot. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wdrożył piątą edycję Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2021–2024, stanowiącą załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2021–2024 (KPB 2021), jest piątą edycją dokumentu mającego na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i specjalnego nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jest to narzędzie oparte na koncepcji zarządzania ryzykiem, a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz określenia i realizacji działań mitygujących. Obszary zagrożeń na potrzeby KPB 2021-2024 bazują na kwestiach wskazanych w Europejskim Planie Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS) oraz wypracowanych na podstawie zgłoszeń środowiska lotniczego.

KPB 2021 oprócz wskazywania zagrożeń monitoruje również Wskaźniki Poziomu Bezpieczeństwa (SPIs – Safety Performance Indicators) opracowane przez podmioty lotnicze objęte obowiązkiem mierzenia poziomu bezpieczeństwa (Safety Performance Monitoring). Do takich podmiotów należą ośrodki szkolenia lotniczego i operatorzy lotniczy – zaliczani do organizacji typu complex, oraz zarządzający lotniskami użytku publicznego i instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej –zobowiązane do posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Od 24 marca 2022 r. dołączą do tego grona Organizacje Ciągłej Zdatności do Lotu (PART CAMO).

Piąta edycja KBP 2021-2024 została uzupełniona o nowe obszary zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zachęca także te podmioty, które jeszcze nie mają obowiązku mierzenia poziomu bezpieczeństwa, do udziału w niniejszym projekcie.

Krajowy Plan Bezpieczeństwa jest planem w ujęciu czteroletnim. Zgodnie z założeniami będzie podlegał rewizji co 12 miesięcy, a każdorazowa coroczna edycja będzie obejmowała kolejne 4 lata. Pozwoli to na zachowanie ciągłości podejmowanych już działań przy jednoczesnym planowaniu w szerszym horyzoncie czasowym.

Do pobrania:
Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2021–2024

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus