Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2020-2023

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2020-2023 (fot. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wdrożył czwartą edycję Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2020–2023, stanowiącą załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Dokument ten wskazuje obszary zagrożeń występujące w lotnictwie cywilnym wraz z określonymi działaniami niezbędnymi do wdrożenia, zarówno przez podmioty lotnicze jak i nadzór państwowy.

Obszary zagrożeń na potrzeby KPB 2020-2023 bazują na kwestiach wskazanych w Europejskim Planie Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS) oraz wypracowanych na podstawie zgłoszeń środowiska lotniczego.

Oprócz spraw ściśle operacyjnych, niektóre z obszarów obejmują również kwestie systemowe. Ze względu na fakt, iż EPAS opiera się na zagadnieniach wskazywanych w Globalnym Planie Bezpieczeństwa Lotniczego ICAO (GASP - Global Aviation Safety Plan), aktualizacja KPB 2020-2023 również obejmuje te zagrożenia, w tym kwestie zawarte w Doc.10004 GASP 2020-2022.

Wdrożenie tych działań ma na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia wskazanych zagrożeń oraz utrzymanie ich na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa. Ciągle rosnący ruch pasażerski, a przez to również rozwój lotnictwa cywilnego stawia nam wszystkim wiele wyzwań, stąd realizacja zadań określonych w Krajowym Planie Bezpieczeństwa 2020 – 2023 powinna być priorytetem dla nas wszystkich.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2020-2023

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus