Konsultacje ULC ws. dyrektywy dotyczącej opłat lotniskowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadza konsultacje ws. dyrektywy dotyczącej opłat lotniskowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie.

W związku z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad zmianą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zachęca Państwa do przekazywania opinii w zakresie preferowanych kierunków zmian ww. aktów prawnych.

Jeśli zdecydują się Państwo przekazać opinie, ULC będzie wdzięczny za ich przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ler@ulc.gov.pl w terminie do 13 marca 2020 roku.

Dodatkowo ULC zachęca do zapoznania się z następującymi dokumentami: 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus