Konsultacje EASA na temat projektu zmian do rozporządzenia KE nr 923/2012

Konsultacje społeczne - praca zespołowa

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje o rozpoczęciu przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) konsultacji nt. projektu zmiany do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 923/2012 ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (Standardised European Rules of Air/ SERA Part C).

Projekt został opublikowany tutaj. Dokument zawiera również założenia na podstawie których opracowana zostanie poprawka do rozporządzenia 923/2012. Zmiany w rozporządzeniu będą wynikały głównie z dostosowania przepisów zawartych w ICAO DOC 4444.

Rozpoczęte zgodnie z procedurą NPA (Notice for Proposed Amendment) konsultacje potrwają trzy miesiące i zakończą się 19 maja 2014 r. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszystkie podmioty poprzez zamieszczenie swoich uwag na stronie EASA. Aby zamieścić swoje uwagi należy dokonać rejestracji i użyć automatycznej aplikacji Comment-Response Tool (CRT).

W razie wystąpienia problemów technicznych należy skontaktować się z administratorem CRT webmaster (crt@easa.europa.eu). 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus