Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MI w sprawie wymagań ustanowionych przez ICAO w zakresie procedur lotu oraz procedur służb żeglugi powietrznej

W dniu 22 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie procedur lotu oraz procedur służb żeglugi powietrznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie procedur lotu oraz procedur służb żeglugi powietrznej, zwany dalej „projektem”, ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego wymagań międzynarodowych ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, zwaną dalej „ICAO”, tj.:

1) „Procedury Służb Żeglugi Powietrznej – Operacje Statków Powietrznych” (Doc 8168). Dokument składa się z trzech tomów:

Tom I – „Procedury lotu” zawiera szczegółowe procedury zalecone jako wytyczne dla operacyjnego personelu lotniczego. Dokument podaje również parametry dotyczące procedur odlotu, dolotu, podejścia i oczekiwania, procedury zmniejszania uciążliwości hałasu oraz procedury nastawiania wysokościomierzy. Przedmiotowy dokument obejmuje także kwestie dotyczące jednoczesnych operacji na równoległych lub prawie równoległych instrumentalnych drogach startowych oraz podaje kryteria do lotu po trasie. W dokumencie określono też procedury ustalania minimów operacyjnych lotniska, procedury do stosowania przez śmigłowce, standardowe procedury operacyjne (SOP), jak również procedury łączności fonicznej oraz procedury linii przesyłania danych łączności kontroler-pilot. Dokument podkreśla konieczność ścisłego stosowania się personelu operacyjnego i załóg do opublikowanych procedur, w celu osiągnięcia i utrzymania możliwego do przyjęcia poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Tom II – „Opracowywanie procedur lotu z widocznością i według wskazań przyrządów” zawiera wytyczne dla specjalistów opracowujących procedury i opisuje podstawowe strefy i wymagania dotyczące przewyższenia nad przeszkodami, w celu umożliwienia wykonywania bezpiecznych, regularnych lotów według wskazań przyrządów. Dokument podaje podstawowe wytyczne państwom i użytkownikom oraz organizacjom tworzącym mapy podejścia według wskazań przyrządów, w celu stosowania jednolitych praktyk na wszystkich lotniskach, na których wykonywane są procedury podejścia według wskazań przyrządów.

Tom III – „Procedury operacyjne statków powietrznych” opisuje procedury operacyjne zalecane jako wytyczne dla personelu operacyjnego i załogi lotniczej.

2) „Podręcznik zapewniania jakości projektowania procedur lotu” (Doc 9906). Dokument składa się z sześciu tomów, jednak w trakcie projektowania procedur lotu wykorzystuje się jedynie tom 1 oraz 5.

Tom 1 – „System zapewniania jakości projektowania procedur lotu” zawiera wytyczne dotyczące zapewniania jakości w elementach projektowania procedur lotu oraz ogólny diagram przepływu informacji w trakcie procesu projektowania i wdrożenia procedur lotu.

Tom 5 – „Walidacja instrumentalnych procedur lotu” zawiera wytyczne dotyczące przeprowadzania walidacji lotu według wskazań przyrządów, określa procedury, w tym: bezpieczeństwo, latalność i dokładność projektu oraz zapewnienie jakości. Walidacja jest ostatnim etapem w procesie projektowania Instrumentalnej Procedury Lotu – Instrument Flight Procedure (IFP), niezbędnym do zrealizowania przed skuteczną i bezpieczną publikacją procedury.

Więcej informacji na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony