Przejdź do treści
Elektrownie wiatrowe na lądowisku Chwałowice (fot. lotniska.dlapilota.pl)
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MI w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

W dniu 20 września br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym - art.2 ust. 2.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. poz. 264), zwanego dalej „obowiązującym rozporządzeniem”, jest doprecyzowanie oraz aktualizacja wymogów w zakresie:

  1. spójności przepisu określającego parametry powierzchni ograniczających przeszkody dla dróg startowych na lotniskach dla samolotów z brzmieniem przepisów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w tej dziedzinie;
  2. górnego poziomu zabudowy otaczającej przeszkodę lotniczą, w tym ujednolicenie stosowanych w obowiązującym rozporządzeniu terminów związanych z zabudową i wyznaczaniem jej górnego poziomu;
  3. zawartości wniosku o zwolnienie z obowiązku oznakowania przeszkody lotniczej albo zezwolenie na zmianę sposobu lub rodzaju jej oznakowania;
  4. rozszerzenia katalogu przeszkód lotniczych nie podlegających oznakowaniu nocnemu;
  5. rozszerzenia katalogu dopuszczalnych pomiarów geodezyjnych stanowiących źródło informacji zawieranych w zgłoszeniu przeszkody lotniczej;
  6. rozszerzenia katalogu adresatów niezwłocznych powiadomień o awarii świateł przeszkodowych lub utracie czytelności oznakowania dziennego przeszkody lotniczej oraz skrócenie maksymalnego czasu przekazania tych informacji;
  7. rozszerzenia katalogu urządzeń o charakterze niebezpiecznym o inne niż tłocznie gazu ziemnego obiekty sieci gazowej, które mogą być źródłem niekontrolowanego upustu gazu.
  8. parametrów powierzchni wznoszenia dla dróg startowych przeznaczonych do startu określonych w tabeli 2 załącznika nr 3 do obowiązującego rozporządzenia.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony