Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konferencja "Lotnictwo Nowej Generacji 2022"

Zarząd Targów Warszawskich S.A. zaprasza na Międzynarodową Konferencję i Wystawę "Lotnictwo Nowej Generacji 2022", która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Konferencja i wystawa "Lotnictwo Nowej Generacji" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy  „Lotnisko”, której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.

Konferencję "Lotnictwo Nowej Generacji" zalicza się do unikalnych w skali kraju wydarzeń integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Konferencja stanowi również doskonałą okazję i warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego.

Tegoroczna edycja konferencji stanowić będzie kolejną okazją do kontynuowania otwartej i merytorycznej dyskusji ekspertów cywilnych i wojskowych z Polski, nad przebiegiem trwającego już procesu modernizacji Sił Powietrznych RP.

Tematyka przedmiotowej konferencji obejmuje najbardziej aktualne problemy determinujące rozwój lotnictwa cywilnego i jego poziom bezpieczeństwa oraz kształtujące system bezpieczeństwa powietrznego państwa poprzez rozwój i modernizację lotnictwa wojskowego .

Obszarem dyskusji uczestników będą następujące zagadnienia:

I. (część wojskowa): Polskie Siły Powietrzne: wnioski z wojny w Ukrainie; Modernizacja Sił Powietrznych – zadania, szkolenie, sprzęt;  Śmigłowce i bezzałogowce – rola na współczesnym i przyszłym polu walki; Wsparcie powietrzne dla wojsk lądowych; Infrastruktura i systemy obsługi lotnisk wojskowych wobec wprowadzenia sprzętu nowej generacji; Kosmos: Militarne wykorzystanie kosmosu. Satelity i systemy zobrazowania satelitarnego dla polskich Sił Zbrojnych.

II. (część cywilna): Centralny Port Komunikacyjny: rozwój branży i oczekiwania; Nowoczesne technologie w zarządzaniu przestrzenią powietrzną i kontrola ruchu lotniczego; Linie Lotnicze i porty po pandemii.

Więcej w programie konferencji – LINK

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem oraz nauczycieli akademickich, środowisk naukowych, studentów.

Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony