Konferencja Instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych

Konferencja Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych

W terminie 11-12 marca w Aul im. gen. J. Kowalskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbędzie się konferencja "Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych". 

Myślą przewodnią konferencji będą zagadnienia dotyczące doboru kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz ich kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem  w tym procesie roli nauczyciela/instruktora przygotowującego do tych zawodów. Kluczowym problemem konferencji jest profil osobowo-zawodowy nauczyciela/instruktora przygotowującego do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz model jego efektywnej pracy dydaktycznej i szkoleniowej. Dlatego też konferencja będzie zarazem wymianą myśli i doświadczeń pomiędzy uczelniami, instytucjami, organizacjami i ośrodkami szkoleniowymi, które przygotowują kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych, którzy wykonują zadania w warunkach szeroko rozumianego stresu lub też funkcjonują w sytuacjach ekstremalnych związanych z zagrożeniem zdrowia  lub życia.

W celu sprostania wymaganiom tak sformułowanego problemu, organizatorzy konferencji proponują następujące obszary tematyczne:

  • Nauczyciel jako zawód trudny
  • Dobór i selekcja kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
  • Modelowanie, konstruowanie programów kształcenia oraz szkoleń przygotowujących kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
  • Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych – dobór, selekcja, kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe.
  • Relacje uczeń - nauczyciel/instruktor w procesie kształcenia i szkolenia przygotowującego kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
  • Filozoficzno-etyczne dylematy przygotowywania kandydatów do wykonywania zadań specjalnych wymagających użycia przemocy/zamierzone, celowe użycie przemocy, zabijanie, obrona własna, obrona powierzonych osób i mienia.
  • Doświadczenia zawodowe osób wykonujacych zawody trudne i niebezpieczne oraz osób przygotowujących do wykonywania takich zawodów – studia przypadków. 

Planowany program konferencji

11 marca 2014 r.
08:00 - 09:00 rejestracja uczestników
09:00 uroczyste rozpoczęcie konferencji
09:30 - 14:00 obrady plenarne
11:00 - 11:15 przerwa kawowa
14:00 - 15:00 obiad
15:00 - 17:30 obrady panelowe
18:00 - 19:30 zwiedzanie bazy dydaktycznej i szkoleniowej WSOSP, loty symulatorowe oraz widokowe
20:30 uroczysta kolacja

12 marca 2014 r.
07:45 - 08:45 śniadanie
09:10 zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych
10:00 - 13:00 obrady plenarne
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
13:00 - 14:00 podsumowanie konferencji
14:30 - 15:30 obiad
15:30 loty widokowe

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus