Konferencja Dyrektorów Zarządzania Ruchem Lotniczym

Siły Powietrzne

Spotkanie Wojskowych Dyrektorów Zarządzania Ruchem Lotniczym - „EURAMID XXIII" odbyło się 15 - 16.10.2012 r. na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. W imieniu Dowódcy Sił Powietrznych uczestników konferencji przywitał Szef Sztabu Sił Powietrznych gen. bryg. Jerzy Fryczyński.

Konferencja odbyła się na zaproszenie Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP płk dypl. pil. Cezarego Wassera, który przewodniczył obradom. Spotkania Wojskowych Dyrektorów Zarządzania Ruchem Lotniczym odbywają się cyklicznie dwa razy do roku. W ich trakcie omawiane są kwestie związane z dostępem do europejskiej przestrzeni powietrznej wojskowych statków powietrznych.

W czasie zebrania poruszano tematy dotyczące przyszłości zarządzania wojskowym ruchem lotniczym w kontekście zmian wprowadzanych przez program Single European Sky (Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna). Program europejski SES i jego techniczny aspekt SESAR będzie miał istotny wpływ na działalność lotnictwa państwowego, a w szczególności na warunki realizacji zadań przez lotnictwo wojskowe. Wprowadzany w Europie program SES wymusza, tam gdzie jest to możliwe, stosowanie jednolitych norm i procedur lotniczych przez lotnictwo państwowe i cywilne przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

płk Andrzej Hypta
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus