Konferencja „Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”

Konferencja „Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”

Już po raz czwarty Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego wraz z Polskim Klubem Lotniczym, Airborn sp. z o.o. Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Kancelarią Prawną K&K organizuje konferencję naukową pt. „Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”.

Głównym obszarem rozważań pozostaną prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych oraz wzięcia udziału w dyskusji na temat wyzwań przed jakimi stoją regulatorzy oraz użytkownicy BSP.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele ULC, PAŻP, oraz kancelarii prawnej K&K specjalizującej się w prawie lotniczym.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk: naukowego, lotniczego, prawniczego oraz użytkownicy przestrzeni powietrznej – operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Konferencja odbędzie się w dniu 30.03.2017 r., godz. 9:30, w Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, w sali konferencyjnej 58.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie www.rpasconference.eu

Agenda:

Rejestracja – 09:30-10:00
Otwarcie konferencji – 10:00-10:30

I Panel – 10:30-12:00

Prelegenci:

  • „Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce – przepisy i bezpieczeństwo”, Paweł Szymański Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • „Naruszenia kontrolowanej przestrzeni powietrznej przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych”, Piotr Kasprzyk Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  • „Potrzeby standaryzacji procesu szkolenia oraz unifikacji uprawnień operatorów UAVO, którzy wykonują czynności lotnicze na terenie UE”, Przemysław Tomków WB Electronics

Dyskusja – 12:00-12:30

Poczęstunek – 12:30-13:30

II Panel – 13:30-14:30

  • „Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wybrane zagadnienia”, Maciej Włodarczyk Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  • „Bojowe latające pojazdy autonomiczne w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego”, Mateusz Piątkowski Uniwerytet Łódzki, Wydział Prawa i Adminstracji

Dyskusja – 14:30-15:00

Zakończenie konferencji – 15:30

Więcej informacji na stronie www.rpasconference.eu

Źródło: rpasconference.eu
comments powered by Disqus