Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Dziś w Sali konferencyjnej Akademii Obrony Narodowej odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.
Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele aeroklubów, ośrodków szkolenia oraz przedsiębiorstw lotniczych, w sumie ponad 170 osób.

Konferencję otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński. Podziękował on zgromadzonym za liczne przybycie świadczące o rosnącej świadomości znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce.

Zebrani wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa lotów, poznali zasady funkcjonowania i zakres działania Zespołu Identyfikacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. Mowa była również o konieczności tworzenia systemu jakości w małej organizacji lotniczej oraz o odpowiedzialności prawnej za wypadki lotnicze.

Przedstawiono zasady bezpieczeństwa w obsłudze technicznej i błędy związane z czynnikiem ludzkim.

Podczas popołudniowej części konferencji omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem ośrodkami szkolenia lotniczego FTO / TRTO, w tym funkcje, obowiązki i kompetencje osób nominowanych (kierownik odpowiedzialny, HT, CFI, CGI).

Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawili zasady użytkowania lotnisk VFR, w tym role zarządzającego lotniskiem i użytkowników lotniska oraz różnice pomiędzy lotniskami kontrolowanymi (certyfikowanymi - użytku publicznego) i lotniskami VFR (rejestrowanymi - niepublicznymi).

Omówiono również zagadnienia związane z osłoną meteorologiczną lotnictwa ogólnego, rolę dowódcy, operatora oraz wyznaczonych służb żeglugi powietrznej.

***

W 2008 roku zarejestrowano ogółem 959 zdarzeń lotniczych, w tym 73 wypadki, 10 poważnych incydentów, 472 incydenty oraz 404 inne zdarzenia lotnicze.

W 2008 roku w 7 wypadkach lotniczych ze skutkiem śmiertelnym, śmierć poniosło 8 osób, w tym: 1 osoba na samolocie do 5700kg MTOW, 2 osoby na samolocie ULM, 1 osoba na szybowcu, 1 osoba na paralotni z napędem, 1 osoba na paralotni oraz 2 osoby na spadochronach. Ponadto 28 osób doznało poważnych obrażeń ciała, a 19 osób doznało lekkich obrażeń.

Zniszczonych zostało 14 statków powietrznych, w tym 2 samoloty, 2 ULM-y, 6 szybowców oraz 3 motolotnie i 1 paralotnia z napędem, a znacznie uszkodzonych zostało 37 statków powietrznych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

pytanie do tych co byli: czujecie się bogatsi w wiedzę i doświadczenie?