Komunikat ULC w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 783/13

ULC

11 lipca, Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował komunikat Nr 47 w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 783/13 z 17 maja 2013 r., kiedy doszło do wypadku samolotu Cessna 152.

W udostępnionym dokumencie, Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego, Izabela Szymajda-Wojciechowska, działając w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie grup przyczynowych zdarzeń lotniczych ogłosiła, iż powyższy wypadek został zakwalifikowany do kategorii: ”Czynnik ludzki” w grupie przyczynowej „Brak kwalifikacji – H2”.

Opis okoliczności wypadku:

„Uczeń-pilot startował do dziewiątego samodzielnego lotu po kręgu. Po rozbiegu, kiedy samolot był w fazie rozpędzania na wysokości kilku metrów nad nawierzchnią lotniska, uczeń-pilot zauważył, że prawe drzwi samolotu otwierają się. Odruchowo pochylił się w kierunku drzwi w celu ich zamknięcia. W czasie tej czynności wolant samolotu, trzymany tylko lewą ręką, został popchnięty do przodu. Samolot pochylił się i uderzył kołem podwozia przedniego o nawierzchnię lotniska, a następnie odbił się. Powtórne przyziemienie spowodowało złamanie goleni przedniej, zgięcie obu łopat śmigła i zatrzymanie silnika. Samolot po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się, oparty na dolnej osłonie silnika. Uczeń-pilot opuścił kabinę o własnych siłach nie odnosząc obrażeń”.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustaliła, iż przyczynami wypadku było:

  • nieupewnienie się pilota przed startem o prawidłowym zamknięciu drzwi kabiny oraz;
  • próba zamykania drzwi w fazie rozpędzania podczas startu, co doprowadziło do niezamierzonego kontaktu koła przedniego podwozia z nawierzchnią lotniska.


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał zalecenia aby:

- Ośrodki szkolenia lotniczego szkolące na samolotach dokonały sprawdzenia treści zapisów w dokumentach regulaminowych organizacji, a w szczególności w programach szkolenia, dotyczących ograniczeń co do ilości lotów i czasu odpoczynku dla kandydatów i instruktorów w zależności od okoliczności, zgodnie z AMC1.ORA.ATO.230 (a) (6) załącznik DZIENNIK URZEDOWY URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 76 nr 3 do wytycznych nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011. (Dz. Urz. ULC z dnia 20 września 2012 r. poz. 89).

- Dyrektor aeroklubu regionalnego przestrzegał w dokumentacji szkoleniowej terminów ważności podanych kontroli i w odpowiednim czasie dokonywał ponownego sprawdzenia wraz ze stosownym wpisem zgodnie z punktem 3.6.3 rozdział 3 PSZ do PPL(A) oraz ISZ rozdział 3.

-wpisywał każdy start i lądowanie statku powietrznego w Listy lotów oraz prowadził te listy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- prowadził szkolenie ucznia-pilota w taki sposób, aby szkolony nie miał zbyt długich przerw pomiędzy lotami. Wnikliwie analizował i określał przerwy pomiędzy lotami, a zwłaszcza pomiędzy lotami samodzielnymi szkolonych.

- prowadził szkolenie ucznia-pilota w taki sposób, aby loty szkoleniowe wg wskazań przyrządów nie obciążały zbytnio organizmu niedoświadczonego ucznia-pilota.

Komunikat nr 47 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się tutaj

(mz)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus