Komunikat ULC dla Personelu Lotniczego (lotnictwo ogólne) - aktualizacja

ULC

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 24 marca 2020 roku Prezes ULC zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 i FCL.1025 Załącznika I oraz pkt MED.A.045 i MED.C.030 Załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym oraz pkt 66.A.40 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.


Lotnictwo ogólne

Odstępstwo obowiązuje do dnia 26 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w poniższej decyzji:

Exemption_CAW_2_GA-PL_COVID-19.pdf


Odstępstwo adresowane jest w stosunku do:

  • 1. Pilotów z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, nieuczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2012;
  • 2. Kandydatów do uzyskania licencji oraz uprawnień w zakresie określonym decyzją.
  • 3. Lekarzy orzeczników medycyny lotniczej posiadających certyfikat wydany przez Prezesa ULC;
  • 4. Centrów Medycyny Lotniczej posiadających certyfikat wydany przez Prezesa ULC.

Jednocześnie informujemy, że Departament Personelu Lotniczego ULC ze względu na wyjątkową sytuację, na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego będzie akceptował wnioski ATO i DTO na stosowanie szkoleń za pomocą wideokonferencji w miejsce wymaganych zajęć w klasie.

Więcej informacji w zakładce COVID19 LPL

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus