Komunikat Dowództwa Sił Powietrznych

Siły Powietrzne

Według informacji posiadanych przez Dowództwo Sił Powietrznych podpułkownik pilot Robert Benedict spełnił wszystkie wymogi regulaminu wyróżniania statuetką „Ikara”. Nie istniały więc powody, aby tej nagrody mu nie przyznać.

Statuetkę „Ikara” przyznaje dowódca Sił Powietrznych z inicjatywy własnej oraz na pisemny, umotywowany wniosek dowódców innych rodzajów sił zbrojnych, dowódców związków taktycznych, dowódców samodzielnych oddziałów i pododdziałów, przedstawiony drogą służbową. Każdy wniosek jest w Dowództwie Sił Powietrznych analizowany przez kilkuosobową komisję. Komisji tej przewodniczy Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych - Szef Szkolenia. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalno-prawnym.

O przyznanie „Ikara” podpułkownikowi Benedictowi wystąpił szef Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów. Wniosek dotarł do Dowództwa Sił Powietrznych drogą służbową, z poparciem wyższych przełożonych. Został rozpatrzony pozytywnie przez 7-osobową komisję i przedstawiony wraz z wnioskami dotyczącymi innych kandydatów Dowódcy Sił Powietrznych. Dowódca SP wydał następnie stosowny rozkaz o wyróżnieniu i uhonorowaniu żołnierzy. Żołnierze otrzymali statuetki w dniu Święta Lotnictwa.

Zarzuty stawiane podpułkownikowi Benedictowi przez media, dotyczące zdarzenia lotniczego z 21 czerwca 2011 roku, są nieprawdziwe. Okoliczności tego zdarzenia zbadała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołana decyzją numer 272/MON z 18 lipca 2011 roku. Eksperci potwierdzili, że w trakcie lotu samolot Su-22UMK3, na pokładzie którego znajdował się podpułkownik Benedict, zderzył się z ptakiem, ale nie udało im się określić momentu, w którym do tego doszło. Komisja nie dopatrzyła się w tym winy załogi. Z protokołu jej prac wynika, że piloci wykonywali loty zgodnie z obowiązującymi dokumentami szkolenia lotniczego i nie naruszyli przepisów w nich zawartych.

Regulamin przyznawania wyróżnienia statuetką Ikara przewiduje, że laureatami wyróżnienia mogą być żołnierze zawodowi, którzy odznaczają się zdyscyplinowaniem, aktywnością społeczną, wnieśli szczególnie duży wkład w szkolenie lotnicze, przyczynili się do umocnienia gotowości bojowej jednostek lotniczych.

Kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:
1) Nie mogą być karani dyscyplinarnie.
2) Muszą mieć wysługę co najmniej 20-letnią w składzie personelu latającego.
3) Muszą legitymować się nalotem życiowym minimum 2000 godzin przeliczeniowych przewidzianych według grup statków powietrznych.
4) Muszą wykonywać aktualnie loty we wszystkich warunkach atmosferycznych.
5) Muszą legitymować się mistrzowską lub pierwszą klasą pilota.
6) W ostatnich dwóch latach szkoleniowych nie mogą być sprawcami wypadku lotniczego.
7) W uzasadnionych przypadkach w uznaniu zasług można wyróżnić kandydata z personelu latającego aktualnie nie wykonującego lotów ze względu na stan zdrowia.

Ppłk Artur Goławski
Rzecznik prasowy Dowództwa Sił Powietrznych

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus

Komentarze

Nalot przeliczeniowy?! Co to jest? Tzn, że gość ma 2000tyś godzin ale faktycznie ma np 300 bo mu się przelicza?!