Komentarz do ankiety: Lecisz z Mrągowa do Kaniowa...

Mrągowo - EPKW, fot.: FlightStar

Załącznik nr 2: „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników” do Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 262 poz. 2609 z dnia 10 grudnia 2004 roku – Bezpieczeństwo Eksploatacji Statków Powietrznych w rozdziale 6, określa wymagane wyposażenie statku powietrznego. Punkt 6.2.8.2 (w połączeniu z 6.2.7. ppkt (14)) określa wymóg posiadania co najmniej mapy o podziałce 1:500 000 oraz mapy o podziałce 1:1 000 000 podczas lotów na odległości większe niż 500 km). Należy uwzględnić również konieczność posiadania odpowiednich map i schematów oraz informacji zgodnie z punktem 6.2.8.4 mającym zastosowanie jeżeli lotniskiem docelowym lub zapasowym jest lotnisko kontrolowane lub ruch będzie odbywał się w przestrzeni kontrolowanej.

Oczywiście posiadanie latarki jest oczywistą i zgodną z treścią punktu 6.2.3 ppkt (6) konsekwencją lotu nocnego. Z kolei rozdział 6.2.1 Przyrządy pokładowe określa niezbędne wyposażenie awioniczne samolotu – zgodnie z 6.2.1.2 ppkt (4) prędkościomierz, którego instalacja powinna być zaopatrzona w urządzenie odwadniające – wskazuje jednoznacznie na konieczność posiadania wymaganego przyrządu. Obowiązek posiadania gaśnicy przenośnej umieszczonej w kabinie załogi zawarty jest w punkcie 6.2.5 ppkt (2) wraz z uwagami 1) i 2).

Najbardziej zbędna – patrząc na odpowiedzi internautów – kamizelka ratunkowa powinna znajdować się na wyposażeniu statku powietrznego gdy lot odbywa się nad obszarem wodnym. Punkt 6.3.4 jednoznacznie określa zakres tego wymogu. Punkt 6.3.4.2 Samoloty lądowe /…/ o masie maksymalnej dopuszczalnej do startu do 5700 kg /…/ w czasie: (1) przelotu nad obszarem wodnym w odległości od brzegu przekraczającej odległość lotu ślizgowego (z niepracującym silnikiem); (2) startu i lądowania na lotnisku usytuowanym w niewielkiej odległości od zbiornika wodnego, gdzie w przypadku niepomyślnego zbiegu okoliczności może zaistnieć prawdopodobieństwo wodowania, muszą być wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.3.4.1 (1) – który narzuca obowiązek wyposażenia w kamizelki ratunkowe lub inne równoważne indywidualne urządzania, po jednym dla każdej osoby znajdującej się na pokładzie – doprecyzowując również ich dostępność.

Zapisów powyższych nie można interpretować w oderwaniu od artykułu 114 Ustawy Prawo Lotnicze, który w pkt 1 mówi: „Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z przepisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy” a pkt 2: „ Gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeństwo, dowódca jest obowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi”.

Zgodnie z informacją o lądowisku „Mrągowo” opublikowanych przez Zarządzającego wynika jednoznacznie, że położone jest ono w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego, tor lotu po starcie wyprowadza nad jezioro a okolica porośnięta jest lasem. Tak więc nie istnieje możliwość wykonania bezpiecznego lądowania w przypadku awarii zespołu napędowego w początkowej fazie wznoszenia po starcie, w innym miejscu niż powierzchnia wody. Moim zdaniem zabranie kamizelek ratunkowych oraz poinformowanie osób na pokładzie o procedurze ich użycia oraz procedurze opuszczenia statku powietrznego w przypadku wodowania wpisuje się bezwzględnie w obowiązki pilota dowódcy statku powietrznego. Należy zauważyć, że Dział XII Ustawy – Przepisy karne nakłada sankcje w postaci kary grzywny na każdego art. 210 ust.1 pkt 10), kto wbrew art. 158 ustawy, będąc użytkownikiem statku powietrznego /…/, narusza obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych. Doprecyzowując art. 158 w pkt 4 jednoznacznie określa, że Dowódca statku powietrznego ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji statku, niezależnie od odpowiedzialności użytkownika.

Analizując „ankietowe” odpowiedzi oraz warunki pytania, przedstawiona trasa lotu ma ok. 495 km tak więc zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami w tym locie nie wymagane jest posiadanie mapy w skali 1:1 000 000. Interpretację czy długość trasy powinna uwzględniać dolot do lotniska zapasowego czy nie pozostawiam do analizy własnej. Mimo wszystko osobiście w taką trasę bez „milionówki” też bym nie poleciał. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie a w tym właścicielowi „Mrągowa” za rzetelne, czytelne i „efektowne” zebranie i udostępnienie informacji o lądowisku www.mazuryairfields.pl/airfield/mragowo.

Polecam również stronę lotniska.dlapilota.pl. A dzięki platformie bezpieczenstwo.dlapilota.pl można zapoznać się z wypadkami i incydentami, które zdarzyły się w wodzie w okolicy lotnisk np. Łagodne wodowanie samolotu ultralekkiego P2002 Sierra OK-JUU-23 149/05; Wypadek podczas lądowania i zatonięcie z pasażerem samolotu FOX-912 SP-FUB na lądowisku Żerniki k/Poznania 177/03; Wodowanie na jeziorze szybowca SZD-30 Pirat SP-2826 po przerwanym starcie za samolotem Jak-12M SP-AAC 414/07. Pamiętajmy, że to my czynimy latanie bezpiecznym. Dziękuję za komentarze i uwagi.

Sławomir Kubiak

Ankieta "Lecisz z Mrągowa do Kaniowa..." była dostepna na portalu dlapilota.pl w dniach 27.10 - 28.11 2010 roku. Jej treść oraz statystykę odpowiedzi, publikujemy poniżej.

Startując SEP(A) z Mrągowa RWY03 o SS-10 min VFRem w G po trasie MRA-Wyszogród-KRN-JED do EPKW, ALTN EPKK - nie jest wymagana:

 

Informacje na temat lotnisk: Mrągowo, Kaniów, Kraków Balice. Aby zapoznać się z komentarzami które pojawiły się pod ankietą, kliknij tutaj.

Źródło: Sławomir Kubiak
comments powered by Disqus