Jubilaci w lotniczej rodzinie

fot. Mirosław Wójtowicz

Dowódca Sił Powietrznych zaprosił na spotkanie w Sali Tradycji DSP pułkowników i podpułkowników, którzy w tym roku skończyli 80, 85 lub 90 lat. Mimo zaawansowanego wieku, są oni nadal działaczami Koła numer 23 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonującego przy Dowództwie Sił Powietrznych.

Przed laty nasi goście założyli to koło – wcześniej służyli w Dowództwie Wojsk Lotniczych lub Dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Na spotkanie z dowódca i kierowniczą kadrą DSP przybyło 15 oficerów w stanie spoczynku.

Generał broni pilot Lech Majewski wręczył szacownym jubilatom upominki i listy gratulacyjne. Pochwalił osiągnięcia służbowe przybyłych gości, pogratulował im obecnej dobrej kondycji i społecznikowskiej działalności. „Cieszę się, że mimo upływu lat tworzymy wspólną rodzinę, a łączące nas koleżeńskie więzi są mocne. Poczytuję to za swój obowiązek oraz obowiązek każdego żołnierza i pracownika Sił Powietrznych, aby was – naszych poprzedników wspierać. Jesteśmy wszyscy spadkobiercami waszego dorobku”, wskazał generał. Dowódca podziękował za wkład w rozwój naszej wspólnej lotniczej rodziny, za promowanie dobrego wizerunku i tradycji lotnictwa wojskowego. Na zakończenie spotkania weterani i gospodarze pozowali do rodzinnego zdjęcia, a goście wpisali się do księgi pamiątkowej DSP.

W Dowództwie Sił Powietrznych mieliśmy zaszczyt gościć pułkowników: Franciszka Gwiżdża, Kazimierza Pietza, Ludwika Żukowskiego, Stanisława Adamczyka, Zbigniewa Nowaka, Stanisława Kornafela, Mieczysława Misia, Edwarda Bogdańskiego, Wacława Olaka, Wacława Chedę, Jana Jankowiaka oraz podpułkowników Henryka Dembińskiego, Stanisława Kadłubickiego, Sylwestra Szczepańskiego i Juliana Łukasika.

Ppłk Artur Goławski
Rzecznik prasowy DSP

Więcej zdjęć na stronie SP RP
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus