Jest szansa na powstanie Eurokarpackiego Centrum Ratownictwa Powietrznego i Bezpieczeństwa Portów Lotniczych

Spotkanie przedstawicieli władz Politechniki Rzeszowskiej z marszałkiem województwa podkarpackiego (fot. Daniel Kozik/UMWP)

W dniu 26 lutego br. przedstawiciele władz Politechniki Rzeszowskiej spotkali się z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Oprócz rektora Piotra Koszelnika w spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Ostasz – prorektor ds. studenckich, Jerzy Pająk – dyr. Centrum Sportu Akademickiego PRz oraz jego zastępca Grzegorz Sowa.

Jeden z tematów poruszonych na spotkaniu była propozycja utworzenia Eurokarpackiego Centrum Ratownictwa Powietrznego i Bezpieczeństwa Portów Lotniczych. Centrum przy lotnisku to inicjatywa uczelni, choć z podobną wyszedł już podkarpacki GOPR i władze uczelni chcą połączyć siły.

W centrum miałyby się odbywać treningi oraz praktyczne i teoretyczne szkolenia ratowników lotniczych, górskich, wysokościowych, wodnych i medycznych. Z usług centrum mogłyby korzystać także służby ratownicze innych państw karpackich np. Słowacji czy Ukrainy.

Region karpacki potrzebuje skoordynowanych działań ratowniczych, wspólnych szkoleń ratowników, aby sprawniej nieść pomoc mieszkańcom tego obszaru. Podejmujemy już od jakiegoś czasu jako województwo takie inicjatywy, ale działalność centrum szkoleniowego na pewno przyczyniłaby się do jeszcze większej profesjonalizacji w tym zakresie – mówił marszałek Ortyl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
comments powered by Disqus