Przejdź do treści

JATA, pierwszy skok

Kurs JATA to droga z cywila do Wojsk Specjalnych. Po raz pierwszy słuchacze kursu przeszli szkolenie spadochronowo-desantowe.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych organizuje i prowadzi kursy specjalistyczne z obszaru operacyjnego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, personelu wojskowego aspirującego do służby w strukturach Wojsk Specjalnych oraz wg potrzeb dla żołnierzy innych jednostek i instytucji wojskowych. Prowadzi szkolenia dla podoficerów w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących w obszarze działań specjalnych oraz kandydatów na podoficerów spośród korpusu osobowego szeregowych Wojsk Specjalnych. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych szkoli również osoby ze środowiska cywilnego. Szkolenie przygotowujące kandydatów z cywila do służby w Wojskach Specjalnych to kurs JATA w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Przed rozpoczęciem kursu JATA kandydaci przechodzą wnikliwe kwalifikacje medyczne i psycho-fizyczne. Kurs składa się z 28-dniowego szkolenia podstawowego i 7-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Zadaniem każdego kursanta jest przyswojenie ogromnej ilość wiedzy i umiejętności, rozwiązanie zadań prawie nie do rozwiązania, przekraczanie wiele razy możliwości wydolnościowych własnego organizmu.

(fot. ComCam, CSzWS)

„Każdy kurs jest inny. Staramy się aby był coraz lepszy, żeby nasi kandydaci byli jak najlepiej przygotowani do służby w Wojskach Specjalnych na lądzie, wodzie i powietrzu. Kurs ustawicznie się zmienia i ewoluuje wraz z potrzebami i wymaganiami pola walki, a my musimy być zawsze dwa kroki z przodu.” – mówi komendant ośrodka szkolenia lądowego Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

(fot. ComCam, CSzWS)

Nowością wiosennej edycji kursu JATA było szkolenie spadochronowo-desantowe. Przerzut drogą powietrzną oraz desant z wykorzystaniem spadochronów to jeden z podstawowych sposobów transportu do rejonu działania żołnierzy Wojsk Specjalnych. Opanowanie technik spadochronowych to jedna z podstawowych umiejętności operatorów.

„Kurs składał się z dwóch części. Naziemnej – szkolenia teoretyczno-praktycznego oraz skoków (dwa bez wyposażenia, jeden z bronią, jeden z bronią i zasobnikiem oraz jeden w nocy). Zaangażowanie to podstawa dobrych wyników. Wszyscy kursanci JATA uzyskali tytuł skoczka spadochronowego.” – opowiada komendant ośrodka szkolenia spadochronowego Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

(fot. ComCam, CSzWS)

Służba w Wojskach Specjalnych jest dla wybranych. Kurs JATA to dla każdego z absolwentów Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych początek drogi w Wojskach Specjalnych. 

Więcej info na temat kursu JATA (wymagania, kwalifikacje, szczegóły kursu, itd.)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony