IV Wojewódzki Konkurs Modeli GOK Boronów 2020

model samolotu (fot. gloc.blox.pl)

Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie zaprasza modelarzy do udziału w czwartej edycji Wojewódzkiego Konkursu Modeli GOK Boronów, który odbędzie się 15.02.2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie przy ul. Poznańskiej 1. Konkurs został objęty honorowym patronatem –  Wójta Gminy Boronów.

Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych oraz rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży – maksymalny wiek uczestnika konkursu (18 lat). Seniorów organizatorzy serdecznie zapraszają do prezentacji swoich modeli na specjalnie przygotowanej wystawie (poza konkursem).

Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja powołana przez organizatorów. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie. W każdej klasie modeli przyznana zostanie jedna nagroda za najciekawszy model (istnieje również możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień). Przygotowano też kilka nagród specjalnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Wszyscy zawodnicy (również seniorzy) wypełniają kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.gokboronow.pl lub na miejscu przed konkursem w GOK Boronów). Zgłoszenie elektroniczne można wysyłać e-mailem do 13.02.2020 roku do godziny 12:00 na adres lucjani@poczta.fm. Możliwa również rejestracja 15.02.2020 roku od godziny 8:00 – 10:00 w GOK w Boronowie.

Podczas konkursu będzie zorganizowana wystawa poza konkursowa (seniorzy) modeli redukcyjnych. W czasie trwania konkursu organizatorzy zapraszają też kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych.

Program konkursu 15.02.2020r. (sobota):
8.00-11.00 – przyjmowanie modeli,
11.00 – oficjalne otwarcie konkursu modelarskiego,
09.00-16.00 – wystawa modeli dla zwiedzających,
12.00-15.00 – ocena modeli,
16:00 – zakończenie konkursu, wręczenie nagród, odbiór modeli.

Więcej informacji na stronie www.pwm.org.pl

Źródło: pwm.org.pl
comments powered by Disqus