Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Dnia 8.02.2011 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podjął decyzję o przekształceniu Instytutu Nauk Technicznych w Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Instytut, w nowej postaci, będzie funkcjonował od roku akademickiego 2011/2012 w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie.

W instytucie kształcą się przyszli inżynierowie budownictwa, elektrotechniki, piloci, mechanicy oraz specjaliści obsługi lotniska.

Na kierunku Mechanika i budowa Maszyn znajduje się specjalność Inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:

  • Pilotaż samolotowy

  • Nawigacja lotnicza i lądowa

  • Inżynieria lotnicza ze specjalizacja płatowiec i silnik

  • Konstrukcje lotnicze

  • Meteorologia

  • Logistyka w lotnictwie

***

Absolwent specjalności mechanika lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym oraz ośrodkach obsługi technicznej samolotów.

Podstawową umiejętnością absolwentów tej specjalności jest obsługa techniczna wszystkich rodzajów statków powietrznych. W związku z tym studenci zapoznają się gruntownie z wyposażeniem samolotów, a w szczególności z systemami pokładowymi oraz systemami diagnostyki. Poznają również technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia.

Studenci specjalności mechanika lotnicza poznają konstrukcje silników gazowych, turbinowych oraz tłokowych stosowanych w lotnictwie, budowę śmigieł, elementy aerodynamiki i struktury samolotów turbinowych, tłokowych jak również śmigłowców. Zdobywają wiedzę z zakresu obsługi naziemnej oraz zasad i technik wykonywania przeglądów w oparciu o tzw. badanie nieniszczące.

Studenci podczas studiów w PWSZ w Chełmie dodatkowo zapoznają się z przepisami prawa dotyczącymi różnych dziedzin lotnictwa jak również najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi pomocnymi w obsłudze samolotów.

***

Absolwent specjalności inżynieria lotnicza otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pracy w przemyśle lotniczym oraz ośrodkach obsługi technicznej samolotów, gdzie po odbyciu stosownej praktyki zawodowej (określonej w Part – 66) będzie gotowy do uzyskania licencji technika lotniczego – B 1.1 lub B 2 a następnie licencji inżyniera lotniczego – C.

Posiadanie w/w licencji oraz dobra znajomość języka angielskiego pozwala na podjęcie pracy w jednostkach organizacyjnych przemysłu lotniczego na terenie krajów zrzeszonych w ICAO.

Studenci specjalności inżynieria lotnicza zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji lotniczych, ich wytrzymałości oraz niezawodności. Poznają technologie stosowane w wytwarzaniu elementów konstrukcji lotniczych oraz wykorzystywane maszyny i urządzenia. Studia pozwalają na rozszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa o aktualne informacje na temat materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym.

W trakcie studiów w PWSZ w Chełmie, studenci poznają budowę statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy silników lotniczych, systemów płatowcowych i awioniki oraz zasady eksploatacji samolotów. Część zajęć dydaktycznych odbywa się w laboratoriach wiodących ośrodków naukowo-badawczych, zakładów lotniczych i ośrodków obsługi technicznej samolotów. Podczas tych zajęć, studenci weryfikują zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką.

W związku z rozległym obszarem zastosowań komputerów i technik informatycznych we współczesnej technice, studenci specjalności inżynieria lotnicza kształceni są w szerokim ich zakresie, obejmującym m.in.: komputerowe systemy konstruowania części samolotów i silników, projektowanie z zastosowaniem MES (metody elementów skończonych) itd.

Więcej informacji na stronie Uczelni.

Źródło: PWSZ w Chełmie
comments powered by Disqus