Instrukcje wykonawcze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że ośrodki szkolenia lotniczego oferujące szkolenia wymagane dla uzyskania licencji pilota samolotowego lub śmigłowcowego i związanych z nimi uprawnień, zobowiązane są do posiadania instrukcji wykonawczych zgodnych z wymogami JAR-FCL.

W szczególności:

  • Instrukcji szkolenia - zgodnie z pkt 32 załącznika 1a do JAR-FCL 1.055 (oraz IEM 3 do JAR-FCL 1.055) lub JAR-FCL 2.055 (oraz IEM 3 do JAR-FCL 2.055);
  • Instrukcji operacyjnej - zgodnie z pkt 33 załącznika 1a do JAR-FCL 1.055 (oraz IEM 3 do JAR-FCL 1.055) lub JAR-FCL 2.055 (oraz IEM 3 do JAR-FCL 2.055);
  • Programu szkolenia – zgodnie z pkt 24 załącznika 1a JAR-FCL do 1.055 lub JAR-FCL 2.055;
  • Podręcznika jakości - zgodnie z pkt 3 załącznika 1a do JAR-FCL 1.055 (oraz IEM 1 do JAR-FCL 1.055) lub JAR-FCL 2.055 (oraz IEM 1 do JAR-FCL 2.055).

W związku z powyższym na podstawie § 32 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzywa wszystkie ośrodki FTO i TRTO do dokonania weryfikacji w/w dokumentacji i przedłożenia do ponownego zatwierdzenia do dnia 31.12.2009 r.


Wszelkie pytania należy kierować na adres: tpietrzak@ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus