Inicjatywa CAI

Cooperative Airspace Initiative (CAI) - Warszawa 2009/ fot. www.ulc.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedstawiciele ULC uczestniczyli w międzynarodowych Warsztatach Cooperative Airspace Initiative (CAI).

W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele państw NATO, Rosji, a także reprezentanci krajów uczestniczących w programach „Partnerstwo dla Pokoju” i „Mediterranean Dialogue”.

Spotkanie miało na celu promocję inicjatywy CAI na forum międzynarodowym oraz omówienie wybranej tematyki zwalczania terroryzmu powietrznego.

Inicjatywa CAI realizowana jest pod auspicjami Rady NATO-Rosja, a jej zasadniczym celem jest zbudowanie w Rosji i państwach NATO z nią sąsiadujących (na dzień dzisiejszy są to Norwegia, Polska, Turcja) infrastruktury technicznej umożliwiającej wymianę informacji o sytuacji powietrznej między cywilnymi i wojskowymi ośrodkami zarządzania ruchem lotniczym.

Całokształtem działalności związanej z realizacja inicjatywy CAI w Polsce kieruje Międzyresortowy Zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów. W skład tego zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus