Informacja o tymczasowych rezerwacjach przestrzeni

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W związku z wizytą Prezydenta USA, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dokonała, na wniosek odpowiednich instytucji czasowych, rezerwacji przestrzeni powietrznej. Jest to standardowe działanie towarzyszące wizycie Głowy Państwa. Poczynione rezerwacje nie utrudnią stałych lotów komunikacyjnych statków powietrznych, nie będą też przeszkodą w pracy Lotniska Chopina.

Rejon pierwszy
Ograniczenie obowiązuje w terminie od godz. 22.00 czasu UTC w dniu 26 maja 2011r. do od godz. 22.00 czasu UTC dnia 28 maja 2011r.
Rejon objęty ograniczeniem:
Granice poziome: (WGS 84) koło o promieniu 80 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°09'57"N 020°58'02"E
Granice pionowe:
- górna granica: FL 185
- dolna granica: GND
W rejonie obowiązuje zakaz lotów wszystkich typów statków powietrznych z wyjątkiem:
a) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;
b) statków powietrznych posiadających status - HEAD, STATE, HUM, HOSP, SAR oraz na hasło GARDA;
c) statków powietrznych wykonujących loty na podstawie FPL i utrzymujących łączność radiową z organem ATS (zabronione są loty szkolne, treningowe, akrobacyjne, agrolotnicze i reklamowe);
Pozostałe statki powietrzne mogą w uzasadnionych przypadkach wykonywać loty w rejonie ograniczeń po uzyskaniu zezwolenia z Centrum Operacji Powietrznych.

Rejon drugi:
Ograniczenie obowiązuje w terminie od godz. 22.00 czasu UTC w dniu 26 maja 2011 r. do godz. 22.00 czasu UTC dnia 28 maja 2011 r.
Rejon objęty ograniczeniem:
Granice poziome: (WGS 84) koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°09'57"N 020°58'02"E
Granice pionowe:
- górna granica: FL 185
- dolna granica: GND
W rejonie obowiązuje zakaz lotów wszystkich typów statków powietrznych z wyjątkiem:
a) statków powietrznych wykonujących stałe loty komunikacyjne;
b) statków powietrznych posiadających status - HEAD, STATE, HUM, HOSP, SAR oraz na hasło GARDA;
Pozostałe statki powietrzne mogą w uzasadnionych przypadkach wykonywać loty w rejonie ograniczeń po uzyskaniu zezwolenia z Centrum Operacji Powietrznych.

Rejon trzeci:
Ograniczenie obowiązuje w terminie od godz. 13.00 UTC - 26 maja 2011r. do godz. 21.00 UTC - 28 maja 2011r.
Rejon objęty ograniczeniem:
Granice poziome: (WGS 84) koło o promieniu 4 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°13'40"N 021°00'07"E
Granice pionowe:
- górna granica: 2000 m (6500 ft) AMSL
- dolna granica: GND
W rejonie obowiązuje zakaz lotów wszystkich typów statków powietrznych z wyjątkiem stałych lotów komunikacyjnych, lotów ratowniczych, lotów przeciwpożarowych i lotów lotnictwa państwowego.

Rejon czwarty:
Ograniczenie obowiązuje w godzinach od 07.00 do 13.00 czasu UTC w dniu 28 maja 2011 r.
Rejon objęty ograniczeniem:
Granice poziome: (WGS 84)
koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°09'54"N 021°05'22"E
Granice pionowe:
- górna granica: 2000 m (6500 ft) AMSL
- dolna granica: GND
W rejonie obowiązuje zakaz lotów wszystkich typów statków powietrznych z wyjątkiem stałych lotów komunikacyjnych, lotów ratowniczych, lotów przeciwpożarowych i lotów lotnictwa państwowego.

Tymczasowa rezerwacja przestrzeni powietrznej

Rejony tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej w dniach 26-28 maja 2011 r. 
Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus