Informacja na temat wydarzeń planowanych przez ULC do końca kwietnia

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze ograniczanie potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem, wszystkie warsztaty, seminaria i konferencje zaplanowane do końca kwietnia 2020 roku przez ULC zostają odwołane lub przełożone. Lista odwołanych wydarzeń została zamieszczona w dalszej części komunikatu.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zaplanowane wydarzenia zostaną nagrane bez udziału publiczności i opublikowane w postaci materiałów filmowych na stronie internetowej Urzędu oraz w mediach społecznościowych ULC.

Zależy nam, aby materiały filmowe były jak najbardziej efektywne, dlatego zachęcamy do przesyłania ewentualnych pytań na wskazane poniżej adresy e-mail. Postaramy się odpowiedzieć na nie podczas realizacji nagrań – mówią przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Cykl seminariów na temat nowych przepisów dotyczących dronów (17 marca, Warszawa; 19 marca, Katowice; 27 marca, Poznań; 7 kwietnia, Gdynia) – ULC prosi o przesyłanie pytań dotyczących nowych przepisów na adres e-mail: lbsp@ulc.gov.pl do 16 marca 2020 roku.

19 marca 2020 – warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych – ULC prosi o przesyłanie ewentualnych pytań w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych na adres e-mail lbb@ulc.gov.pl do 23 marca 2020 roku.

16-17 kwietnia 2020 – Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – Konferencja zostaje przesunięta na październik 2020 roku. O dalszych szczegółach związanych z organizacją Konferencji Bezpieczeństwa w październiku br., zostaną Państwo poinformowani odpowiednio wcześniej, po ustaleniu nowego szczegółowego terminu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus