Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło
Źródło artykułu

Informacja dla użytkowników urządzeń latających

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami1) z dniem 14 czerwca 2023 r. upływa termin aktualizacji danych zawartych w ewidencji statków powietrznych.

Niezgłoszenie aktualizacji danych w wymaganym terminie będzie skutkowało wykreśleniem urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpisy do ewidencji dokonane przed 30 maja 2018 r. dotyczące statków powietrznych kategorii K4, K5, K6A, K6H i K6R, które zachowały ważność na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, utracą ważność.

Ponowny wpis urządzenia latającego do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa ULC, będzie wymagał spełniania przez statek powietrzny warunków włączenia do danej kategorii (K4, K5, K6A, K6H i K6R) określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych2), obowiązujących od 29 września 2022 r.

Więcej informacji na temat zachowania ważności wpisów do ewidencji statków powietrznych kategorii K4, K5, K6A, K6H i K6R znajduje się na stronie internetowej Urzędu:

www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/rejestr-cywilnych-statkow-powietrznych

www.ulc.gov.pl/pl/czesto-zadawane-pytania-faq/350-ltt

1)  www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1497

2)  www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1939  oraz  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2012

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony