Przejdź do treści
Źródło artykułu

Informacja dla mechaników i organizacji realizujących szkolenia teoretyczne, praktyczne oraz OJT na typ statku powietrznego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 15 – 16 maja 2024 r. odbyła się w EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) konferencja P&CA TeB 2024-1 dotycząca przejścia pomiędzy wymaganiami dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z 26 listopada 2014 r. a wymaganiami, które wejdą do stosowania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/989 z 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie nr Komisji (UE) nr 1321/2014.

Podczas konferencji ustalono:

  1. Szkolenia teoretyczne i praktyczne na typ rozpoczęte przed 12 czerwca 2024 r. mogą zostać zakończone zgodnie z zatwierdzonym programem ale świadectwa ukończenia szkolenia muszą zostać wydane na nowych formularzach EASA Form 149b o ile będą wydawane po 12 czerwca 2024 r.;
  2.  Szkolenia OJT zatwierdzone i rozpoczęte przed 12 czerwca 2024 r. mogą zostać ukończone zgodnie z zatwierdzonym programem.

Więcej tutaj: https://ulc.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony