Informacja dla członków personelu lotniczego

Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w dniu 30 lipca 2020 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przedłużenie o 4 miesiące odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.625 oraz FCL.740 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym.

Odstępstwo adresowane jest w stosunku do pilotów zawodowych (CPL) oraz liniowych (ATPL) z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, uczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2010 (dla posiadaczy certyfikatów AOC, zgłoszeń SPO, zgłoszeń NCC oraz zezwoleń SPO HR).

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (LINK)

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus