Przejdź do treści

Implementacja transgranicznych operacji FRA w polskiej i litewskiej przestrzeni powietrznej (Baltic FRA)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała imprementację transgranicznych operacji FRA w polskie i litewskiej przestrzeni powietrznej (Baltic FRA) oraz transgranicznych operacji FRA pomiędzy Polską, a Słowacją (Baltic FRA i See FRA).


CEL

Celem niniejszego biuletynu jest powiadomienie użytkowników przestrzeni powietrznej oraz zarysowanie głównych założeń dotyczących wdrożenia Baltic FRA oraz transgranicznych operacji FRA pomiędzy Polską a Słowacją (Baltic FRA i SEE FRA).


WPROWADZENIE

W celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/116 “Pierwszy Wspólny Projekt” (Common Project One - CP1), oraz docelowych kluczowych wskaźników efektywności zdefiniowanych przez Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 oraz lokalnych planów skuteczności działania Polska, Litwa i Słowacja wprowadziła koncepcję FRA w swoich przestrzeniach powietrznych, włączając przestrzenie nad wodami otwartymi, w których Polska i Litwa są odpowiedzialne za zapewnianie służb ATS.
 
Po zakończonych sukcesem wdrożeniach, wszystkie trzy kraje niezwłocznie rozpoczęły opracowywanie inicjatyw w zakresie transgranicznych operacji FRA w celu dalszej optymalizacji
udostępnionych użytkownikom tras lotu w ich przestrzeniach, co przełoży się na zyski zarówno środowiskowe jak i dla użytkowników przestrzeni powietrznej (AUs – Airspace Users).
 
Polska i Litwa wdrożą transgraniczne operacje FRA między Polską i Litwą  postaci wspólnego obszaru transgranicznego FRA o nazwie Baltic FRA z względnieniem transgranicznych operacji FRA pomiędzy Baltic FRA i SEE FRA.

Wspomniane inicjatywy skutkują (dla AUs) udostępnieniem płynnych transgranicznych operacji FRA pomiędzy Baltic FRA i SEE FRA w Europejskim rejonie składającym się z 7 krajów o powierzchni ponad 900 000 km2.

Wdrożenie projektu będzie stanowiło kolejny element optymalizacji operacji lotniczych wewnątrz europejskiej przestrzeni powietrznej i przyniesie korzyści zarówno operacyjne jak i środowiskowe oraz kosztowe.

Tym samym, aktualnie ustanowione poziomy bezpieczeństwa i pojemności przestrzeni zostaną utrzymane lub zwiększone.


GRANICE POZIOME

Transgraniczne operacje FRA pomiędzy Baltic FRA a SEE FRA obejmą granice pomiędzy przestrzeniami Warszawa CTA, Bratislava CTA, Vilnius CTA zgodnie z publikacją w ENR 2.1 odpowiednich AIP.


GRANICE PIONOWE

Granice pionowe przestrzeni Bratislava FRA, jako część SEE FRA to:
- Bratislava CTA: FL 245 - FL 660;
Warszawa CTA: FL 95 - FL 660 włączając delegację ATS: S OF DESEN, wyłączając następujące przestrzenie:
- wszystkie przestrzenie TMA;
- delegacje ATS:
- W OF OKX o rozszerzonych granicach pionowych: FL 95 - FL 660,
- S OF KŁODZKO o rozszerzonych granicach pionowych: FL 95 - FL 660,
- CTA 01, CTA 02, CTA 04, CTA 05,
Vilnius CTA/UTA: FL 95 - FL 660.


ZASTOSOWANIE

Baltic FRA oraz transgraniczne operacje FRA pomiędzy Baltic FRA a SEE FRA są dostępne H24 na stałe.


WDROŻENIE

Wdrożenie projektu planowane jest 24 lutego 2022.


UPRAWNIONE LOTY

Wszystkie loty tranzytowe, samoloty dolatujące, odlatujące, które planują część trasy wewnątrz granic (poziomych i pionowych) Baltic FRA lub SEE FRA będą uprawione do wykorzystania Baltic FRA i transgranicznych operacji pomiędzy Baltic FRA a SEE FRA.


ISTNIEJĄCE OPCJE DOSTĘPNE DO PLANOWANIA LOTU

Istniejące obecnie opcje planowania lotów w środowisku FRA oraz w sieci dróg lotniczych pozostaną nadal dostępne.


PROCEDURY PLANOWANIA LOTU

W ramach Baltic FRA oraz Bratislava FRA (jako część SEE FRA) operatorzy statków powietrznych będą mogli swobodnie planować lot bezpośredni „Direct” pomiędzy zdefiniowanymi w Baltic FRA i SEE FRA punktami wylotowymi na granicy poziomej FRA „Entry” oraz punktami wylotowymi na granicy poziomej FRA „Exit” z możliwością przelotu przez punkty pośrednie „Intermediate” bez odniesienia do sieci tras ATS, w zależności od dostępności przestrzeni powietrznej. Segmenty pomiędzy poszczególnymi znaczącymi punktami muszą być oznaczone za pomocą DCT w polu 15 (trasa) planu lotu, zgodnie z dokumentem ICAO Doc 4444.

Przykład:
[punkt “Entry”] DCT [punkt “Intermediate”] DCT [punkt “Intermediate”] DCT [punkt „Exit”].
 
Nie będzie ograniczenia długości segmentu DCT i nie będzie możliwe planowanie segmentów DCT przebiegających w odległości mniejszej niż 5 NM od granicy poziomej Baltic FRA.

Planowanie odcinków DCT, które częściowo leżą poza poziomymi granicami Baltic FRA oraz Bratislava CTA (jako część SEE FRA) bez użycia odpowiednich punktów „Entry/Exit” będzie niedozwolone (segmenty z wielokrotnymi wlotami).

Punktem pośrednim (“Intermediate”) w Baltic FRA może być obszarowa pomoc nawigacyjna lub znaczący punkt nawigacyjny, który jest opublikowany, jako (I) w odpowiednich kolumnach w rozdziałach ENR 4.1/ENR 4.4 odpowiednich publikacji AIP.

W celu redukcji negatywnego wpływu na systemy ATM, jako minimum, trasa lotu w polu 15 planu lotu przechodzącego przez przestrzeń Bratislava CTA (jako część SEE FRA) powinna zawierać co najmniej jeden znaczący punkt nawigacyjny FRA. Podobna zasada ma zastosowanie w ramach Baltic FRA, odpowiednie restrykcje dot. potoków ruchu w FIR EPWW będą zakodowane w dokumencie RAD.

Loty, których trajektorie przecinają granicę pomiędzy CTA Warszawa a CTA Bratislava nie muszą stosować w planie lotu punktów nawigacyjnych znajdujących się na tej granicy.


DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje w zakresie Baltic FRA oraz transgranicznych operacji FRA pomiędzy Baltic FRA a SEE FRA będą dostępne w odpowiednich Instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej w Polsce, na Litwie oraz Słowacji.

Zmiany AIP zostaną opublikowane zgodnie z cyklem AIRAC.


DANE KONTAKTOWE  

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego biuletynu, Baltic FRA oraz transgranicznych operacji FRA pomiędzy Baltic FRA a SEE FRA dostępne są następujące formy kontaktu:

polfra@pansa.pl fra@lps.sk lub poprzez:
https://www.lps.sk/en/fra
aic@ans.lt - AIC info,
Razmislaviciene.j@ans.lt - FRA

FacebookTwitterWykop

Nasze strony