Przejdź do treści
ICAO
Źródło artykułu

ICAO zaktualizowała State Safety Briefing dla Polski

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przygotowała zaktualizowany State Safety Briefing ICAO dla Polski w związku z wypełnieniem przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Analizy SSP GAP. Zgodnie z zaktualizowanym dokumentem Polska osiągnęła drugi poziom w implementacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa (SSP). Poziom drugi z czterech  jest wymagany od Państw sygnatariuszy Konwencji Chicagowskiej na obecnym etapie wdrażania SSP według zasad ICAO.

Zgodnie z rankingiem przedstawionym w dokumencie:

• na 191 państw stowarzyszonych w ICAO – tylko 36 osiągnęło poziom 2 lub wyższy,
• na 53 państwa w Europie – tylko 13 osiągnęło poziom 2 lub wyższy,
• na 32 państwa EASA – tylko 13 osiągnęło poziom 2 lub wyższy,
• na 26 państw UE – tylko 9 osiągnęło poziom 2 lub wyższy.

Jednocześnie przedstawiciel ICAO podkreślił, że wyniki Polski w porównaniu z wynikami innych państw członkowskich są na wysokim poziomie i we wszystkich sprawdzanych obszarach Polska osiągnęła wynik pozytywny. Wskaźnik efektywnej implementacji (EI) po audycie bezpieczeństwa przeprowadzonym przez ICAO (USOAP CMA) wyniósł aż 87,64% w porównaniu do światowej średniej – 62,81%, podczas gdy sugerowany poziom efektywnej implementacji zawarty w Globalnym Planie Bezpieczeństwa Lotniczego (GASP) wynosi 60%. Jednocześnie Polska została sklasyfikowana jako 10-ta na 56 państw w europejskiej regionalnej grupie bezpieczeństwa lotniczego (European Regional Aviation Safety Group - RASG-EUR). Dokument stwierdza ponadto, że Polska nie otrzymała żadnych istotnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa (Significant Safety Concerns - SSCs) informujących, że dane Państwo nie prowadzi odpowiedniego nadzoru zapewniającego efektywną implementację standardów ICAO. Z założenia systemu, zastrzeżenia te mogą być wydawane w obszarze operacji, służb żeglugi powietrznej, lotnisk, ciągłej zdatności do lotu i licencjonowania.

Amerykańska Federacja Lotnicza (FAA) przyznała również Polsce kategorię 1 w zakresie audytu International Aviation Safety Audit (IASA). Kategoria 1 pozwala polskim operatorom lotniczych na wykonywanie operacji do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polska ponadto nie posiada żadnych ograniczeń operacyjnych w europejskiej przestrzeni powietrznej.

W dokumencie porównano również poziom implementacji nawigacji opartej na charakterystykach PBN (Perfomance-Based Navigation), która jest aktualnie priorytetem w zakresie żeglugi powietrznej dla światowego środowiska lotniczego. Koncepcja PBN oferuje znaczące korzyści, włączając zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej, zwiększenie dostępności lotnisk, wzrost efektywności operacji oraz zmniejszenie kosztów infrastrukturalnych oraz wpływu na środowisko. Podczas 37. Sesji Zgromadzenia ICAO zdefiniowano cele w zakresie procentowej implementacji m.in. procedur podejścia (AVP) oraz (Baro-VNAV). Polskie międzynarodowe porty lotnicze posiadają 28 dróg startowych z podejściem instrumentalnym, w tym 25 z podejściem PBN. Oznacza to, że poziom implementacji PBN w Polsce wynosi aż 89,29%. Tylko 15% państw RASG-EUR uzyskało wynik powyżej 70%, który ustalony jest jako aktualny cel implementacji.

W dokumencie podkreślono również brak wypadków ze skutkami śmiertelnymi od roku 2010 w lotnictwie komercyjnym na terenie Polski w klasie samolotów powyżej 5700 kg. Nie zanotowano również żadnych wypadków ze skutkami śmiertelnymi z udziałem polskich operatorów lotniczych poza granicami kraju w tym samym okresie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony